2018-2019 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

2018-2019 İnkılap Tarihi  8. Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları,İnkılap Tarihi 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 İnkılap Tarihi 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Sıcak çatışmanın başladığı savaş hangisidir?
A) Kore Savaşı
B) II.Dünya Savaşı
C) Körfez Savaşı
D) Kıbrıs Savaşı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

2) Kıbrıs Harekatını yapan başbakan kimdir?
A) Bülent Ecevit
B) Celal Bayar
C) Cevdet Sunay
D) Kenan Evren

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) Latin Alfabesinin kullanılmaya başlanması
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Medeni Kanunun kabul edilmesi
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu YENİLİKLERİN ORTAK AMACI aşağıdakilerden hangisidir?

A- Çağdaş toplum oluşturma
B- Anayasayı laik kılma
C- Gelir adaletsizliğini kaldırma
C-Toplumun geleneklerini koruma

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

4) Atatürk, tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. Temeli, Sivas, Kongresinde oluşturulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne dayanmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen parti aşağıdakilerden hangisidir?

A- Demokrat Parti
B- Serbest Cumhuriyet F.
C- Terakkiperver C.F
D- Cumhuriyet Halk F.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Kore Savaşı kaç yılları arasında yapılmıştır?
A) 1950-1954
B) 1950-1953
C) 1951-1953
D) 1952-1953

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Hangisi Ankara’nın başkent ilan edilmesinde etkili değildir?
A- Temsil heyetinin Milli Mücadeleyi yürüttüğü merkez olması
B-Mebusan Meclis çalışmalarını yakından izleme olanağının bulunması
C-Askeri ve siyasi yönden güvenli konumda bulunması
D- Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yer olması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi ile kendi karasularımızda serbestçe ticaret yapabilme hakkını elde etmişizdir?
A)İzmir İktisat Kongresi
B) Kabotaj Kanunu
C)Türk Medeni Kanunu
D) Cumhuriyetin ilanı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın egemenliği altındaki toprakları kaybetmesine neden olan antlaşmadır?
A) Versay Ant.
B) Mondros Ant.
C) Sen Jerman Ant.
D) Nöyyi Ant.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Osmanlı Devleti’nde modern ve geleneksel okullar bir arada varlıklarını sürdürmekteydi. Bu durum toplumda kültürel çatışmalara neden oluyordu.
Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi verilen durumun ortadan kalkmasını sağlamıştır?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Latin Alfabesinin kabulü
C) Türk Dil Kurumunun açılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) ABD’nin üye sayısı kaçtır?
A) 25
B) 500
C) 27
D) 550

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

11) 23 Aralık 1930 tarihinde Cumhuriyet karşıtı olan Derviş Mehmet ve yandaşları, İzmir’in Melemen kasabasında bir isyan hareketi başlatmışlardır. Derviş Mehmet ve adamları Asteğmen Kubilay’ı şehit ettiler. İsyan, askeri birlikler tarafından kısa sürede bastırılarak isyancılar idam edildiler.
Bu verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A- Derviş Mehmet’in rejim karşıtı olduğu
B- İstiklal Mahkemelerinin tekrar kurulduğu
C- İsyanın kısa sürede bastırıldığı
D- İsyancıların cezalandırıldığı

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

12) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
 Osmanlı ordusu terhis edilecek.
 Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
 Haberleşme ve ulaşım araçları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
 İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

A) İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi
tamamen yok edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
C) Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere açık duruma getirilmiştir.
D) Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) Misak-ı Milli’nin önemi ve sonuçları nelerdir?

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

14) Osmanlı Devletinde uygulanmakta olan saltanat sistemiyle farklılık taşıyan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Cumhuriyetçilik
B- Milliyetçilik
C-Halkçılık
D-Devletçilik

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin­deki dış sorunlardan biri değildir?
A) Musul sorunu
B) Hatay sorunu
C) Nüfus mübadelesi
D) Kıbrıs sorunu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

16) Türkiye’nin Milletvekili sayısı kaçtır?
A) 25
B) 500
C) 27
D) 550

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap 600″ ][/bg_collapse]

 

17) 1974’deki Kıbrıs Barış Harekâtında, parola cümle neydi?
A.Ayşe tatile çıktı mı?
B. Ayşe tatilden ne zaman dönecek?
C. Ayşe tatile çıksın.
D.Ayşe tatilden vazgeçsin.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) İlk TRT kaç yılında yayına başlamıştır. 
A) 1968
B) 1969
C) 1970
D) 1974

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

19) Saltanat’ın kaldırılması sırasında halifelik makamı saltanattan ayrılmış ve TBMM Abdülmecit Efendiyi halife seçmişti. Ancak bir süre sonra ortaya çıkan olumsuz gelişmeler halifeliğin kaldırıl-masını zorunlu hale getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz gelişmelerden değildir?

A) Halifeliğin inkılâplara karşı olanlarla işbirliği yapması
B) Bazı TBMM üyelerinin halifeliği meclisin üzerinde görmeleri
C) Halifeliğin Osmanlı hanedanlığından bahsetmesi
D) Ankara’nın başkent olması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

20) Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’yı Milli Mücadele’nin merkezi yapmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Güvenli bir konumda bulunması
B) Son Osmanlı Meclisinin burada toplanması
C) Anadolu’nun ortasında olması
D) Ulaşım ve haberleşme imkânları bakımından uygun olması.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf İnkılap Tarihi yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf İnkılap Tarihi  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

22 − 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.