2018-2019 6 sınıf Türkçe 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları

6 sınıf Türkçe 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 2018-2019

6.sınıf Türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları, Türkçe 6 sınıf 2 dönem 1 yazılı soruları indir ,6.sınıf türkçe testi çöz

……. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:…..

NO:……..

1) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu cümleye “yaklaşık olarak” anlamı katmamıştır?
A) Arabayı ileri geri hareket ettirmeye çalışıyor.
B) Aşağı yukarı on yıldır buralardayız.
C) Hemen hemen onunla aynı kilodaydık.
D) Seminerimiz şöyle böyle bir hafta sürdü.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ bir” sözcüğü “sadece” anlamında kullanılmıştır?
A)Efe de Kaan da bir boydaydı.
B)Bizim masraflarımız birdir.
C)Her şeyi aldık bir limonu unuttuk.
D)Bir kadın sizi sormuştu.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

3) Aşağıdaki cümlelerde geçen “-lar/-ler” eklerinden hangisi cümleye “aşağı-yukarı” anlamı katmıştır?
A)Annemler yarın sabah burada olacak.
B)Sözleri hala kulağımda çınlıyor.
C)Dün seni soran, kırk yaşlarında, sarışın bir kadındı.
D)Sabahları yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirdim.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” eki sebep sonuç ilişkisi kurmuştur?
A- Ankara’dan bugün geldik.
B- Eşek sudan gelinceye kadar dayak yedi.
C- Seni akşam yoldan alalım.
D- Uykusuzluktan gözlerim şişmişti.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

5) “Hepsinin ayrı bir özelliği olduğunu o da gördü.” cümlesindeki altı çizili zamirlerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Şahıs zamiri – işaret zamiri
B) Belgisiz zamir – şahıs zamiri
C) Şahıs zamiri – şahıs zamiri
D) Belgisiz zamir – işaret zamiri

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 
A) Saat 18’de iskelede görüşürüz.
B) Sanıyorum 7’inci katta oturuyorlar.
C) 20. yüzyılda teknolojik alanda çok büyük gelişmeler oldu.
D) Atatürk, 1881’de, Selanik’te doğdu.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses yumuşamasına uğramış bir sözcükyoktur?
A)Ali’nin yaptığı ödevi beğendim.
B)Kulağı kızaran çocuk ağlıyordu.
C)Tatilde çok eğlenecekmiş.
D)Sıcaklığın düşeceği söyleniyor.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

8) “Yarın” sözcüğü hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 
A- Ülkemiz yarın daha güzel olacaktır.
B- Arkadaşlarla yarın okulda görüşeceğiz.
C- Yarın havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
D- Yeni işime yarın başlıyorum.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) “ Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe elele, beraber.
Bütün köylerinde güzel yurdumun
Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan, cennet vatan,
Kalkınmalı, kalkınmalı. “
Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlik – İyimserlik
B) Yalnızlık – Pişmanlık
C) Korku – Üzüntü
D) Karamsarlık – Özlem

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neşelenmek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A) Okuldan ayrılınca gözü hiçbir şeyi görmez oldu.
B) Gözüm kapalı bile olsa onunla mücadele ederim.
C) Kardeşinin çocuklarını gözü gibi severdi.
D) Tatile çıktı da gözü gönlü açıldı.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

11) Hayvanların ve bitkilerin konuşması şeklinde olan, genellikle sonunda ders verme amacı güden, güldüren ve aynı zamanda düşündüren edebi tür hangisidir? 
A- Masal
B- Fıkra
C- Deneme
D- Fabl

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

12) Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Ve yarış başlamış.
Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyuluyormuş: “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!”
Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. Seyirciler bağırıyorlarmış: “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!” Sonunda, bir tanesi hariç; diğer kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış.
Diğerleri hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş: “Bu başarının sırrı nedir dostum?”Ama yanıt alamamış. O anda farkına varmışlar ki… Kuleye çıkan kurbağa sağırmış!
Hayallerinizi ve ümitlerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen, bunu neden yapamayacağınız konusunda, size bir sürü olumsuz neden sıralayan kişilere sağır olmak en iyisi galiba…

1. Kurbağalardan biri, kulenin tepesine ulaşmayı nasıl başarmıştır?

2. Metne göre kulenin tepesine çıkan kurbağa, sağır olmasaydı sonuç değişir miydi?

3. Bu parçadan nasıl bir sonuç (ana fikir) çıkarıyorsunuz?

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap ” ][/bg_collapse]

 

13) .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?
A) Ayakta bekleyen Kırgız’a seslendi.
B) Azerbaycan’ın güneyinde etkili yağışlar görülüyordu.
C) Zigana Geçidi’nden dağlara doğru tırmandık.
D) Antalya’lı müşteriler sorun çıkardı.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

14) Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?
A- Şehir parkında çocuklar şenlik için toplanmıştı.
B- Şenlikte birçok eğlence düzenlenecekti.
C- Çocukların yüzü gülüyordu.
D- Palyaçolar müzikle dans gösterisi yaptı.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

15) Ben hissetmediğim şeyi yazamam. Daha doğrusu yazmak istemem. Halbuki en büyük eserler histen çok mantıkla yazılır. Bu tür eserler yüzyıllar ötesine seslenir. Hissin ağır bastığı eserler kalıcılığını az da olsa yitirir.

Bu parçaya göre yarınlara kalabilen eserlerin özeliği nedir?
A) Hissetmeden yazılmaları
B) Yoğun duygularla yazılması
C) Mantığın ağır basması
D) Güncel konuları işlemesi

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

16) “-acak, -ecek” eki, hangi cümlede “gelecek zaman eki” olarak kullanılmıştır?
A)Yapılacak işleri bitirmeden buradan ayrılmam.
B)Gençlerimizin bilgiye kolay ulaşabileceklerini düşünüyoruz.
C)Öyle yoruldum ki çalışacak gücüm kalmadı.
D)Boyası bittiğinde bu bina çok güzel olacak.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bugün okul da sıfatları mı işlediniz?
B) Evde ki hesap, çarşıya uymadı.
C) Ben de sizinle geleceğim.
D) Sen bu konuyu bilmiyormusun?

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

18) Aşağıdakilerden hangisinde “koşul” anlamı vardır?
A)Ödevlerini bitirmediğinden çok geç yatmak zorunda kaldı.
B)Onunla barışırım ama benden özür dilemeli.
C)İznim olmadığı için tatile gidemedim.
D)Meyve verir diye bahçeye ağaç diktik.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) -“Kimseye beni eleştirdi diye kızma, bil ki o senin iyiliğini istiyordur.”cümlesinde kaç zamir vardır?
A)2
B)3
C)4
D)5

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A)Derslerine çalışmadığı için sınavı kazanamadı.
B)Yorgun olduğundan dolayı gelemedi.
C)Gülünecek diye konuşmaktan kaçınmamalıyız.
D)Konuşmak üzere kürsüye çıktı.

[bg_collapse view=”button-green” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]
Aşağıdaki bağlantıdan yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/03/A.docx” download=”all” viewer=”google” text=”2018-2019 6 sınıf Türkçe 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevaplarıŞimdi İndir”]

 

 

Türkçe Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.