2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Kuranı Kerim 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 2023-2024 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 8. Sınıf Fen Bilimleri Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 9. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu (Açık Uçlu) 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 (Açık Uçlu) 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023 2023-2024 8. Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Arapça 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2023-2024

2018- 2019 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yaızlı Soruları Testi çöz

2018- 2019 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yaızlı Soruları Testi çöz

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

 

1) Bence bu kadar ümitsizliğe kapılma, …
Zor durumda kalan arkadaşına moral vermek isteyen Sarp, sözünü aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlamalıdır?

A) son pişmanlık fayda etmez.
B) gün doğmadan neler doğar.
C) davulun sesi uzaktan hoş gelir.
D) balık baştan kokar.

Cevap: B

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?
A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.
B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.
D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.

Cevap: A

 

3) “Zaman nasıl da akıp gidiyor… Önlük giydiğim ve yakalık taktığım o günler daha dün gibi. Hatırlıyorum da o zamanlar çok mutluydum. Üşüyen bedenimi saracak bir annem, mahallenin çocuklarını kendisine şikayet edebileceğim bir babam ve can arkadaşlarım vardı benim eskiden.”

Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hayatı önemsememektedir.
B) İçine kapanık birisidir.
C) Geçmişe özlem duymaktadır.
D) İnsanları çok sevmektedir.

Cevap:

 

4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) ”Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.” cümlesi öznel anlatım içerir.
B) ”kitap” kelimesi kalınlık incelik uyumuna uyar.
C) ”Bugünün işini yarına bırakma.” atasözü mecaz anlamlıdır.
D) Bugün en beğendiğim elbiseyi giydim.” cümlesinde karşılaştırma vardır.

Cevap: D

 

5) Hangisi Türkçe dersi ilgili bir terimdir?
A) Açı
B) Işın
C) Kitap
D) Nokta

Cevap: D

 

6) 1- Elindeki sopayı yere vurmuştu.
2- Bayrağına vurulmuşum bu ülkenin.
3-Ölü birçok balık kıyıya vurmuş.
4- Hedefi tam on ikiden vurdu.
“Vurmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap: B

 

7) “Zaman nasıl da akıp gidiyor… Önlük giydiğim ve yakalık taktığım o günler daha dün gibi. Hatırlıyorum da o zamanlar çok mutluydum. Üşüyen bedenimi saracak bir annem, mahallenin çocuklarını kendisine şikayet edebileceğim bir babam ve can arkadaşlarım vardı benim eskiden.”

Yazar, paragrafta kimden söz etmiyor?
A) Annesinden
B) Öğretmeninden
C) Arkadaşlarından
D) Babasından

Cevap:

 

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi kalınlık-incelik uyumu( büyük ünlü uyumu) kuralına  uyar?
A) Fare

B) Bilgisayar

C) Klavye

D) Kasa

Cevap: D

 

9) “Keşke eylül hiç …………….., yağmurlar böyle ……………….. yağsa, kaynamış mısır satıcıları …………………. çarşıları.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşer?
A) bitmese – ince ince – doldursa
B) gelmese – lapa lapa – doldursa
C) bitmese – sağnak sağnak – terketse
D) olmasa – çisil çisil – sarsa

Cevap: A

 

10) Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)
Kitapçı…………………….

Gitti……………………….
Minicik……………………
Başlıyor…………………..
Suyu……………………….
Azıcık……………………..
Vakti………………………
Önlüğü…………………..
Büyücek………………….
Affettim…………………..
Besliyor………………….
Altışar……………………..

Cevap:

 

11) I. Sofrada o kadar çok yedi ki, ona ekmek yetişmedi.
II. Sivrisinekler çocuğun kollarını fena yemiş.
III. Neyi var neyi yoksa hepsini kumarda yedi.
IV. Dün akşam hiçbir şey yemeden yattım.
“Yemek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: C

 

12) Yaşlı bir kedi, durmadan kuyruğu ile oynayan minik bir kediye: “Kuyruğunu neden kovalıyorsun?” diye sormuş.
Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?

A) Konuşturma
B) Mecaz
C) Benzetme
D) Abartma

Cevap: A

 

13) (1) Bir dildeki deyimler, o dili konuşan toplumun anlatımdaki gücünü ve başarısını ortaya koyan ögelerdir. (2)Deyimler, somutlaştırma dediğimiz anlatım biçimine uyar. (3) Atasözleri bir toplumun bilgeliğini, tecrübelerini, dünya görüşünü, anlatım gücünü yansıtan ve yüzyıllarca yaşayan sözlerdir. (4) Deyimlerde olduğu gibi atasözleri de dilin değişik lehçelerinde varlığını sürdürmekte, böylece bir milletin öz malı olduğunu göstermektedir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: D

 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) THY’den yarın için uçak bileti adım.
B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
C) Prof.den yeni bir açıklama geldi.
D) Dr.den satılık araba ilanını gördüm.

Cevap: C

 

15) ‘’ Hep aynı kişiden söz etmek’’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dili çözülmek
B) Dili dolaşmak
C) Dilinden düşürmemek
D) Dilinin altında bir şey olmak

Cevap: C

 

16) “Kabuk” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A) Kaplumbağanın yaşı kabuğundan anlaşılır.
B) Emekli olduktan sonra kabuğuna çekildi.
C) Yaranın kabuğuyla oynama, mikrop kapar.
D) Kabuğu ince portakal daha lezzetli olur.

Cevap: B

 

17) (1) İnsanlar hayvanları yok sayarak dünyanın tek sahibi olduklarını zannetmektedirler. (2) Halbuki en az bizim kadar onlar da bu dünyanın sahibidir ve onlar dünyayı bizden daha çok hak ediyorlar. (3) Her gün insanoğlunun dünyayı nasıl yok ettiğine şahit olabilirsiniz fakat bir hayvanın bunu yaptığına şahit olamazsınız.( 4) Hayvanlar sokaklardan bir an önce temizlenmelidir çünkü sokak hayvanlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. ( 5) Böyle giderse sokaklarda hayvanlardan kaçar hale geleceğiz, yetkilileri göreve çağırıyorum.

Parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap: B

 

18) Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesidir?
A) Gün yavaş kararmaya başladı artık.
B) Tuğrul, hasta olmasına rağmen okula geldi.
C) Yaşlı adam yorulduğundan oturacak yer arıyordu.
D) Ayrılık yeli (bilgi yelpazesi.net) esti yine.

Cevap: C

 

19) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz? 
A) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır
B)  Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
C) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
D) Eklerin başında kullanılır.

Cevap: C

 

20) Aşağıdakilerden hangisinde “-den, -dan, -ten, -tan” eki cümleye “ayrılma” anlamı katmıştır?
A) Öğretmenimiz, bu sınıftan çok memnunum, dedi.
B) Akşam olunca işçiler fabrikadan çıktı.
C) Sanatçı, mermerden heykeller yapıyordu.
D) Susuzluktan ağzım dilim kurudu.

Cevap: B

 

21) Geçmişten günümüze, pek çok şey para yerine kullanıldı. İlk insanlar deniz kabuklarını para olarak kullanırdı. Mayalar içinse kakao çekirdekleri para birimiydi. Uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli metaller para olarak elden geçti. Kâğıt paralar ise çok daha yakın bir zamanda ortaya çıktı. Paranın bulunmasından önce, bir mal edinmek için, onunla aynı değerde başka bir malla değiş tokuş etmek gerekiyordu. Takas denilen bu sistemde akla gelen ve olabilecek her şey kullanılıyordu. Tahıl ürünleri, kümes hayvanları, tuz, büyükbaş hayvanlar, deniz kabukları gibi ihtiyaç duyulan ve istenen her şey değiş tokuş yoluyla el değiştiriyordu. Bu sistemde malın belli bir değeri oluyordu. Bu tür alışverişlerde karşılıklı ihtiyaçlar ön plana çıkıyordu.
1. İlk insanlar para yerine ne kullanmışlar?

2. Para bulunmadan önce alışverişler nasıl yapılıyormuş?

3. Kâğıt paralar ne zaman kullanılmaya başlanmış?

Cevap:

 

22) Aşağıdaki sözcükleri büyük ünlü uyumu kuralına göre inceleyiniz
altınlar
makineler
insan
dolabım
portakal

Cevap: C

 

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisi ‘’ neden-sonuç ’’ cümlesidir?
A) Bu şiiri okursak birlikte coşarız.
B) Sinemaya gitmek üzere yola koyulduk.
C)Milleti için canını feda etti.
D) Kitap okudukça okuma hızı artıyordu.

Cevap: C

 

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcüğe örnek vardır?
A) Kitabı resimlerle doldurmuşlar.
B) Köyün girişindeki çeşmede gördüm onu.
C) Adam konuşmasını hemen bitiriverdi.
D) Değerini kaybedince ucuz aldı.

Cevap:

 

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) THY’dan yarın için uçak bileti adım.
B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
C)Prof.den yeni bir açıklama geldi.
D) Dr.dan satılık araba ilanını gördüm.

Cevap: D

 

 

Türkçe Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 1

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.