2018-2019 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

2018-2019 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

Ad-Soyad:

No:

 

1) Merhametle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Merhamet sadece insanlara gösterilir.
B)Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
C)Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’tır.
D)Bütün canlılara merhamet edilmelidir.

Cevap: A

 

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
( “subuti”, “iblis”, “mucize” , “Mikail” , “irade”, “Münker ve nekir”, “mahşer”, “zatî” “Kiramen Katibin”, “ İsrafil” , “kaza” )

1. Peygamberler, peygamberliklerini ispat etmek için ……………………… gösterirler.
2. Yalnızca Yüce Allah’a ait özelliklere ………………… sıfatlar denir.
3. Allah’da sınırsız, insanda sınırlı olarak bulunan özelliklere ise ……………………… sıfatlar denir.
4. Kaderde olanın zamanı geldiğinde gerçekleşmesine …………………… denir.
5. İnsanlar öldüğünde mezarda onları karşılayan meleklere ………………………………………………… denir.
6. İnsanların iyilik ve kötülüklerini kaydeden, günah ve sevap yazan meleklere ………………………………………………….. denir.
7. Şeytan Kur’an-ı Kerim’de ………………………………. olarak isimlendirilir.
8. İnsanlar ölüp ikinci kez diriltildikten sonra toplanacakları yere ………………………………….. denir.

Cevap:

 

3) ”Sizden kim bir kötülük görürse onu …………..düzeltsin.Buna gücü yetmezse………….düzeltsin. Buna da gücü yetmezse……….ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir?

a)eliyle-diliyle-kalbiyle
b)kalbiyle-diliyle-eliyle
c)diliyle-eliyle-kalbiyle
d)eliyle-kalbiyle-diliyle

Cevap: A

 

4) Namazda kişi gücü oranında ayakta durmalıdır. Çünkü namaz ayakta durularak ve tekbir alınarak başlar. Namazda ayakta durma şartına ne denir?
a) Kıyam
b) Kıraat
c)Rüku
d) Kade-i Ahire

Cevap: A

 

5) I-Veda Hutbesi ile Peygamberimiz herkesin malının kutsal olduğunu bildirmiştir
II-Medine Vesikası ile Hz. Muhammed Medineli Yahudilerin dinlerini serbestçe yaşayacaklarını bildirmiştir
III-K.Kerim’e göre birisini haksız yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir
Yukarıda verilenlere göre islamın koruma altına aldığı değerler arasında hangisi yer almaz?

A) Aklın Korunması
B) Dinin Korunması
C) Malın Korunması
D) Canın Korunması

Cevap: A

 

6) .İnsanın sahip olduğu bazı temel hak ve özgürlükler vardır. Buna göre aşağıdaki yargılar hangi dokunulmazlık kapsamındadır yanına yazınız.
Tek bir canlıya zarar bile vermemek:
Size ait olmayan bir eşyayı kullanmamak:
Çocuk ve torunlarımızı iyi yetiştirmek:
Doğru bilgiye ulaşıp o bilgiyi iyi değerlendirmek:
Müslümanların diğer din mensuplarının dinlerine karışmaması:

Cevap:

 

7) Hangi vakitlerde namaz kılınmaz?

Cevap:

 

8) I)Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.
Ahmet Yasin namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

a) I
b)II
c) III
d) IV

Cevap: A

 

9) Cehennem’in üzerinden geçen bir yol (köprü)’dür.Buradan iyi ameli olanlar Cennet’e, kötü ameli   olanlar ise Cehennem’e düşeceklerdir. Bu köprünün adı……………………. köprüsüdür.

Cevap:

 

10) Meleklerin en büyüğü,Allah katında en değerlisi hangisidir.
a)Cebrail
b)Mikail
c)İsrafil
d)Azrail

Cevap: A

 

11) Maddi durumu iyi olan müslümanların yerine getirmesi gerekir
Mal veya paranın kırkta biri verilir
Yılda bir defa verilir
Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sadaka
b) Fitre
c) Fidye
d) Zekat

Cevap: B

 

12) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
a)Rüku
b)Kıraat
c)Vakit
d)Secde

Cevap: C

 

13) Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz,ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.”
Yukarıdaki ayette hangi konuya dikkat çekilmiştir?

a)Merhametli olmaya
b)Güvenilir olmaya
c)İffetli olmaya
d) Adaletli olmaya

Cevap: D

 

14) Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir?
a)Yalan söyler.
b)Emaneti korumaz.
c)Harama bakar.
d)Sözünde durmaz

Cevap: C

 

15) Aşağıdaki isimlerden hangisinin peygamber olup olmadığı Kur’an da kesin belirtilmemiştir.
a)Eyüp
b)Lokman
c)İdris
d)Şit

Cevap:

 

16) Söz ve davranışlarında çirkin ve haram işlerden uzak durmaya ne denir?
a)Dürüstlük
b)Adaletli olmak
c)İffetli olmak
d) Güvenilirlik

Cevap: C

 

17) Merhametle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Merhamet sadece insanlara gösterilir.
b)Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
c)Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’tır.
d)Bütün canlılara merhamet edilmelidir.

Cevap: A

 

18) Aşağıda Kutsal Kitaplar ve Karşılarında Bu Kitapların İndirildiği Pey-gamberler Eşleştirilmiştir. Bu Eşleştirmelerden Hangisi Yanlıştır?
A. Kur’an- Hz. Muhammed
B. İncil- Hz. İsa
C. Zebur- Hz. İbrahim
D. Tevrat- Hz. Musa

Cevap: C

 

19) “Kazancın en hayırlısı, kişinin elinin emeğiyle kazandığıdır” (Hz. Muhammed)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun bir davranıştır?

A) Tarık’ ’ın kumar oynaması
B) Osman’ın rüşvet alması
C) Ertuğrul ’un caddede simit satması
D) Eymen ’in hırsızlık yapması

Cevap: C

 

20) Aşağıdakilerden hangisi paylaşmayla ilgili bir ibadet değildir?
a)Namaz
b)Zekat
c)Sadaka
d)Fitre

Cevap: A

 

 

Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/6.sınıf-temel-dini-bilgiler-1.docx” download=”all” viewer=”google” text=”2018-2019 6. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.