2018-2019 6. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

2018-2019 6. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Peygamberimizin Hayatı DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI


Ad-Soyad:

No:

1) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)Karnımız acıkmadan yemek yiyebiliriz.
b)Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.
c)Yemeğe besmele ile başlamalıyız.
d)Yemek bittikten sonra Allah’a hamd etmeliyiz.

Cevap: A

 

2) İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara……………; Medine’de bulunan ve Mekke’den hicret edenlere yardım eden Müslümanlara………………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Muhacir / Ensar
B) Suffa / Sahabe
C) Müşrik / Münafık
D) Mücahit / Ensar

 

Cevap: D

 

3) Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına (D), yanlışsa (Y) yazalım.
1. ( ) Peygamberimiz (s.a.v.) doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı
döneme “Cahiliye Devri” denir.
2. ( ) Dedesinin vefatından sonra Peygamberimizin (s.a.v.) sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
3. ( ) Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
4. ( ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan
Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.
5. ( ) Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını anlatan kitaplara ilmihal denir

Cevap:

 

4) Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde onu evinde misafir eden Medineli Müslüman aşağıdakilerden hangisidir. 
A)Mus’ab b. Umeyr
B) Ebû Eyyüb el-Ensâri
C)Zeyd b. Harise
D) Selman-ı Fârisi

Cevap:

 

5) Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:“…Allah’ım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.” Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?
A)Azmi-Şükrü
B)Sabrı -Merhameti
C) Zikri-Şükr
D)Tevekkülü-Cömertliği

Cevap: B

 

6) Yemeğe besmele ile başlamayı unutan kimse aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır
A)Allah unuttuklarımızdan bizi sorumlu tutmaz diyerek yemeğe devam etmelidir.
B)Yemek yemeyi hemen terkedip sofradan kalkmalıdır.
C)Bismillahi fi evvelihi ve âhirihi (başında da sonunda da bismillah) diyerek yemeğe devam etmelidir.
D) Yemekten sora Fatiha ve İhlas sürelerini okumalıdır.

Cevap: C

 

7) Aşağıdakilerden hangisi şükrün anlamlarından biri değildir.

A)Allah’ın bir olduğunu ifade etmek
B)Her nimetin Allah’tan geldiğini ifade etmek
C)Allah’ın sonsuz kudretini övmektir
D) Nimeti bize veren Rabbimize teşekkür etmektir

Cevap: A

 

8) Hicretten hemen önceki yıldı. Medine’den gelen Müslümanlar, peygamberimizle buluşmuşlar ve O’na kendisini koruyacaklarına, asla terk etmeyeceklerine dair söz vermişlerdi.

Peygamberimiz ve Medineli Müslümanlar arasında yapılan bu sözleşmeye ne ad verilir?
A)Medine vesikası
B)Mekke antlaşması
C)Akabe biatı
D)Hudeybiye antlaşması

Cevap: A

 

9) Peygamber Efendimizin Kur’an öğretmek ve onlara İslam’ı anlatmak için Medine’ye gönderdiği sahabî aşağıdakilerden hangisidir. 
A) Bilâl-i Habeşî B)Mus’ab b. Umeyr
C) Halid b. Velid D) Cafer-i Tayyar

Cevap:

 

10) Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği yıla verilen isim nedir?
a) Hüzün yılı
b) Elçiler yılı
c) Fil yılı
d) Hicret yılı sorubak.com

Cevap: A

 

11) İslam Tarihinde I. ve II. Akabe biatleri olarak bilinen kavramlarda hangi olaydan bahsedilir.
A)Medineli bir gurubun Müslüman olup İslam’ın temel kurallarına uyacaklarına dair peygamber efendimize söz vermeleri.
B) Mekkelilerden müslüman olup Medine’ye sığınanların geri verilmesi; Fakat müslümanlardan Mekke’ye sığınanların geri verilmemesi
C)Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesinin verilmesi
D) Mekkelilerle Medineliler arasına 10 yıl boyuncasavaş yapılmamasına karar verilmesi

Cevap:

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Ranuna Vadisinde yapılmış olan İslam’ın ilk mescididir?
A) Sanki yedim Mescidi
B) Mescid-i Nebi
C) Kuba Mescidi
D) Mescidi Aksa

Cevap: D

 

13) Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya (indirilmeye) başladığı gece hangisidir?
a) Mevlit kandili
b) Kadir gecesi
c) Regaip Kandili
d) Berat kandili

Cevap: B

 

14) “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır?

a) Cömertlik ve kibarlığını
b) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını
c) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
d) Cesaretli ve adil oluşunu

Cevap: B

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ilk 4 Müslümandan birisidir?
A) Addas
B) Hz. Vahşi
C) Zeyd b. Harisi
D) Hz. Osman

Cevap: C

 

 

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2018/12/hz-muhammedin-hayatı-6.-sınıf.docx” download=”all” viewer=”google” text=”2018-2019 6. Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları Şimdi İndir”]

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik 3 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.