2016-2017 lise 2 kimya 1.dönem 1.yazılı soruları

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10.SINIF 1.DÖNEM 1. KİMYA SINAVI SORULARI

1)Aşağıdaki ifadelerdeki boşluklara tablodaki kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.

renksiz/pembe elektrik akımını nötralleşme tepkimesi
asidik turnusol kağıdı amfoter
aktif metal kırmızı lahana çözeltisi kırmızı/sarı

a)Bir asidin bir bazla tepkimeye girerek su ve tuz oluşturmasına ………………………………denir.
b)pH değeri 7’den küçük olan çözeltilere ……………………………çözelti denir.
c)Çözeltilerin asitliğini veya bazlığını gösteren indikatör emdirilmiş kağıtlara ……………………denir.
d)Kuvvetli asit ve bazların sulu çözeltileri …………………………………………iyi iletir.
e)Fenolftalein indikatörü, asidik ortamda ……………………, bazik ortamda ise …………………………renk verir.

2)Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) / Yanlış (Y) ile işaretleyiniz.
a.[..…..] Asitler soy metallere etki ederek H2 gazı çıkarırlar
b.[…….] Nötral çözeltilerin pH değeri 14’tür.
c.[..…..] CH3COOH, HCOOH kuvvetli asitlere örnektir
d.[……..] Zayıf asitler ve bazlar elektriği çok iyi iletirler.
e.[……..] Yapısında oksijen bulunduran kuvvetli asitler pasif metallerle tepkime verebilir.

3)Bazları tanımlayarak, bazların 2 tane özelliğini yazınız.

4)3,5 mol CH3COOH ile1,5 molCa(OH)2 tepkimeye sokuluyor, oluşan çözelti asidik mi, bazik mi yoksa nötral midir?
Tepkime Denklemi = 2CH3COOH + Ca(OH)2Ca(CH3COO)2 + 2H2O

5)Amfoter metaller nedir? Amfoter metallere iki tane örnek veriniz.

6)Aşağıdaki maddelerin yaygın adlarını yazınız.
• HCl=
• H2SO4=
• HNO3=
• NaOH=

7)Asit yağmurlarının oluşmasını azaltmak için alınması gereken önlemlerden 4 tanesini yazınız.
a.
b.
c.
d.

8)Laboratuvarda cildine asit sıçrayan bir öğrencinin başvurması gereken en doğru ilk yardım önlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asit bulaşan bölgeyi sirkeli suyla yıkamak
B) Asit bulaşan bölgeyi kâğıt havlu ile kurulamak
C) Asit bulaşan bölgeyiNaCl çözeltisi ile yıkamak
D) Asit bulaşan bölgeyi bol suyla yıkadıktan sonra zayıf bir baz olan NaHCO3 çözeltisi ile ıslatmak
E) Asit bulaşan bölgeyi borik asit çözeltisi ile yıkamak

9)NaCl tuzunun sofralarda kullanım dışında işe yaradığı 4 ayrı uygulamayı yazınız.
a)
b)
c)
d)

10)Çevremizdeki asit ve bazlara ikişer örnek veriniz.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 7

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.