2016-2017 Fen Teknoloji 4.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 4.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Adı soyadı: Sınıfı: 4/ No: : Tarih:
A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 puan)
1. İskeletimizde kafatasının görevi beynimizi korumaktır.
2. İskeletimizi oluşturan kemiklerin hepsi aynı biçim ve yapıya sahiptir.
3. Kemikleri birbirine bağlayan yerlere eklem denir.
4. Dengeli beslenmenin kemik ve kas sağlığı için bir önemi yoktur.
5. Kanın vücutta dolaşımı kalp ve damarlarımız sayesinde gerçekleşir.
6. Solunum yaparken karbondioksit alır, oksijen veririz.
7. Nabız atış sayımız her zaman aynıdır.
8. Kalbin kanı pompalamasıyla kanın damarlardaki hareketine kan dolaşımı denir.
9. El ve ayak parmakları kemikler kısa kemiklerdir.
10. Akciğerlerimiz sağ ve sol olmak üzere iki tanedir.

B) Aşağıda boş bırakılan yerleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.(10 puan)
yassı – egzersiz -kalp– besin ve oksijen –karbondioksit-
lifli-nabız-göğüs kafesi-kasılma- Stetoskop

1. Kan, dolaşım sırasında ……………………………………..taşır.
2. Soluk alıp verirken dış ortama ………….………………………gazını veririz.
3. Kemiklerimiz; uzun, kısa ve ……………….………… kemikler olmak üzere 3 çeşittir.
4. ……………………..……ile soluk alıp verme sayımız artar.
5. Kaslarımız ……………….…….yapıdadır.
6. Kalpten pompalanan kanın,damarların duvarlarına vuruş sayısına …………………denir.
7. İskeletin kalbimizi ve ciğerlerimizi koruyan bölümü………………………..……………………………….dir.
8. …………………………..,kasın boyunun kısalması ve şişkinleşmesidir.
9. ……………………..……kalbin ve akciğerlerin hareketlerini dinlemeye yarayan aletlerdir.
10. ………………………., vücudumuza kan pompalar.

C) Aşağıdaki sorularda doğru seçenekleri işaretleyiniz.(Her soru 5 puan)

1) Çocuğun yukarıdaki etkinliği sırasında aşağıdaki verilenlerden hangisi gerçekleşmez?
A ) Soluk alış verişinin hızlanması B ) Nabız sayısının artması
B ) Enerjinin artması D ) Kalp atış sayısının artması

2)Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiktir?
A) Bacak kemiği B) Kafatası kemiği C) El bilek kemiği D) Göğüs kemiği

3)Yetişkin bir insan vücudunda ortalama kaç kemik bulunur?
A)106 B)316 C)265 D)206

4) Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan kişide nabız en düşüktür?
A ) Merdiven çıkma B ) Futbol oynama C )Uyuma D) Yürüyüş yapma

5-Vücudumuzdaki kanın,kalpten diğer organlara
dolaşımını sağlayan borulara benzeyen yapıya
ne ad verilir?

A- Damar B-Akciğer
C- Yutak D-Soluk Borusu

6-Kemiklerimizin birbirine bağlandığı ve hareket etmemizi sağlayan yapıya ne denir?

A)kas B)kemik C)eklem D)iskelet

7-Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir?

A) Vücudumuza kan pompalar
B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar
C) Beynimizi dış etkenlerden korur
D) Hareketimizi sağlar

8-Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin
güçlenmesini sağlar ?

A. Süt içmek
B. Sigara içmek
C. Ağır yük taşımak
D. Çok oyun oynamak.

9-Aşağıdakilerden hangisi HAREKET SİSTEMİNDE yer almaz?

A. İskelet B. Damar
B. Eklem D. Kas

10-Soluk alıp vermede kullanılan organların isimlerini yazınız.

11-Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Kan B-Kas C-Eklem D-Kalp

12- İskeletin Görevlerinden 3 tane yazınız.

1.
2.
3.

13- İskeletin bölümlerini yazınız.

14- Kemik çeşitlerine birer örnek veriniz

Kısa kemik :
Uzun kemik:
Yassı kemik :

15-Kanın vücuttaki dolaşımını sağlayan yapı ve organlar nelerdir?

…………………………

16-Kas ve iskelet sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

1-……………………………………
2-……………………………………
3-……………………………………

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

7 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.