2016-2017 felsefe 1.dönem 1.yazılı soruları 11.sınıf

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK YAZILI SORU TUTANAĞI

Adı ve Soyadı :……………………………………………………………… Sınıfı: 11/ … No:……… Bölüm:……………………………………… Puan:………
A)Boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 3×4=12 P)

S1. Filo+Sofya, bilgi sevgisi anlamına gelen kelimeye ………………………..……… denir.

S2. Bireyin yöneldiği ve hakkında bilgi edinerek bilinen konumuna getirdiği varlığa …..……………………. denir.

S3. Gerçeklik ve doğruluk gibi kavramların ele alındığı alana …..…………………. felsefesi denir.

B) Aşağıdaki ifadelere uygun seçeneği D / Y şeklinde sondaki kutucuğa yazınız (4×3=12 P)

S.4) 1. Felsefe yapan, felsefi eserler veren kişilere filozof denmez.
S.5) 2. Bilgi felsefesi bilginin kaynağının ne olduğunu araştırır.
S.6) 3. Gündelik bilgi tecrübelerimiz sonucunda oluşur.
S.7) 4. Felsefede sorulardan çok cevaplar önemlidir.

C)Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla eşleştirerek numarasını sondaki kutucuğa yazınız. (4×4=16 P)
S.8) 1. Yargıda bulunmama, askıda bırakma durumu. Dogmatizm
S.9) 2. Doğru bilginin olabileceğini kabul eden görüşlerin genel adı. Sanat felsefesi
S.10) 3. Matematik ve Mantık gibi bilimlerin genel adı Epoke
S.11) 4. Güzel ve çirkin gibi kavramları ele alan felsefe alanı Formel Bilimler

D) Aşağıdaki test sorularında uygun seçeneği işaretleyiniz (5×4=20 P)

S.12) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi septik (kuşkucu) filozof olarak kabul edilir?

A) Platon B) Gorgias C) Farabi D) Sokrates E) Tales

S.13) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin alanlarından biri değildir?

A) Varlık B) Bilgi C) Değer D) Mitoloji E) Sanat

S.14) ” İlk filozof olarak kabul edilen ve kendisine felsefenin babası olma onuru verilen Thales, yıldızları gözlemlerken önüne bakmadığı için kuyuya düşer ve bu durumu gören Trakyalı hizmetçi kız kendisine güler. İşte filozof böyle bir adamdır.Trakyalı hizmetçi kızın Thales’e gülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Filozofun bilinmeyenle uğraşırken herkesin bildiğini görememesiyle B) Filozofun değersiz olan konulara
kafa yormasıyla C) Filozofun duyusal yaşama gereğinden fazla önem vermesiyle D) Filozofun yaptığı
yorumların çocuksu bir saflıkta olmasıyla E) Filozofun gördüklerini yanlış değerlendirmesi nedeniyle
S.15) Özne ile nesne arasında kurulan bağın felsefedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metafizik B) Bilgi aktları C) Temellendirme D) Bakış açısı E) Görecelilik

S.16) Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesi tarafından ele alınan bir kavram değildir?
A) Süje B) Obje C) Gerçeklik D) Vicdan E) Doğruluk

E). Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (4×10=40P)

S17) Tales’in ilk filozof olmasını sağlayan davranışını yazınız?

18) Felsefe bilgisinin özelliklerinden beş tanesini yazınız?

S19)Temellendirme nedir?

S20)Protagoras’ın ‘insan her şeyin ölçüsüdür’ sözünü açıklayınız.

Yazılı Sorularını İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.