2016-2017 din kültürü 1.dönem 1.yazılı soruları 7.sınıf

adsiz

S.1. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN İFADELERLE DOLDURUNUZ.( 15 Puan)
Mahşer meydanı Hafaza İmanın Şeytan Cinler Münker ve Nekir
a-Meleklere iman,……………….. şartlarındandır.
b-………….. melekleri,insanları kazalardan korur
c- Kıyamet gününden sonra yeniden dirilen insanların hesap vermek için toplanacağı büyük meydana …………………. denir.
d- …………. yalın(dumansız) ateşten yaratılmışlardır.
e-Hz. Adem ve Hz. Havva’yı …………….. kandırmış ve cennetten dünyaya inmelerine neden olmuştur.

S.2.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) HARFİ YANLIŞ İSE (Y) HARFİ KOYUNUZ. (15Puan)
a -(……)İnsanlar dünyada yaptıklarının tam karşılığını ancak ahirette alırlar.
b-(……) İsrafil, doğa olaylarını düzenler.
c-( ….. ) Dünyada, tek Allah’a iman eden ve salih ameller işleyenler Cennet’e gideceklerdir.
d-(……) Kıyametin ne zaman kopacağı çeşitli araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.
e-(……) Şeytan önceden bir melekti.

S.3.AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI İŞARETLEYİNİZ. ( 40 Puan)

1- “Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler.Neye memur edilirlerse onu yaparlar.”
(Tahrim 6) Ayetinde sözü edilen grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cinler b) Melekler c) İnsanlar d) Muhacirler

2-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir?
a)Gelecekten haber verirler b)Yorulurlar
c)Cinsiyetleri yoktur d) Evlenirler

3-“Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!’ derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf -49)Bu ayette anlatılan ahiret aşamasının ismi nedir?
a)Kabir hayatı b)Ölüm c)Miraç d)Mahşer meydanı

4-Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir?
a) Gözümüze görünmez ama bizi seyredebilirler
b) Çamurdan yaratılmışlardır
c) Yaptıklarından sorumludurlar
d) Evlenip çoğalırlar

5- Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir?
a) Falcılık b) Ruh çağırma
c) Dua okumak d) Sihir ve Büyü

6-Şeytan hakkında verilen bilgilerden yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeytan, Allah’ın ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’i yaratmasının ardından kibirlenerek, Allah’ın Hz. Adem’e secde emrine uymamış ve isyan etmiştir.
b)Şeytan, inatçı ve nankördür. İnsanlara sinsice yaklaşır; vesvese vererek şüpheye düşürür ve onları Allah’a ibadet etmekten alıkoyar.
c) Ahirette şeytanın vesveselerine uyarak yaptığımız kötü
davranışlardan biz değil şeytan sorumlu tutulacaktır.
d) Şeytandan korunmanın en iyi yolu Allah’a güvenmek ve Kur’an’ın öğütlerini dikkate almaktır.

7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1. Sur ile kıyamet kopacaktır.
b) Cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüye sırat denir.
c) 2.Sur ile insanlar yeniden diriltileceklerdir.
d) Günahkar müminler Cehennemde ebedi kalırlar

8- Meleklere iman insanlara ne kazandırır?
a) Şöhret b) Sorumluluk
c) Gelecekle ilgili bilgiler elde edinmeyi
d) Kaybedilen bir eşyanın kolay bulunması

S.4.AŞAĞIDAKİ MELEKLERLE GÖREVLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ. (10 Puan)

Kiramen Katibin ( ) Vahiy getiren melek
Rıdvan ( ) Canları alan melek
Cebrail ( ) Yazıcı Melekler
Azrail ( ) Sorgu melekleri
Münker-Nekir ( ) Cennet meleği

S.5. Maun suresini yazınız.(10 Puan)

S.6. Nas suresinin anlamını yazınız. (10 Puan)

Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.