2016-2017 9.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

3.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” yazınız. (10 puan)
a)Simya,bir bilim dalıdır. ……
b) Madde hakkındaki ilk deneyimler sınama-yanılma yoluyla elde edilmiştir.……
c) Fizikokimya kimyanın bir alt disiplinidir. …….
d)İmbik ,antik dönemde geliştirilmiş damıtmagerecidir. ……
e)Sanayi üretiminin ve tüketiminin artması çevre kirliliğini büyük oranda artırmıştır. ……

4. Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. (10 puan)
a)…………………………………..amaçlarından biri de adielementleri altına çevirmekti.
b) H2SO4…………………………………olarak bilinir.
c)Dihidrojen monoksit bileşiği halk arasında…………………………………olarak da bilinir.
d) Elementler ………………………………..ile gösterilir.
e) Tuz ruhunun formülü …………………………dir.

5.Aşağıda adı verilen bileşiklerin formülünü, formülü verilen bileşiklerin adını yazınız.
(20 puan)
Bileşik formülü Bileşik adı Bileşik formülü Bileşik adı
NaOH ………. FeO ………
…….. Magnezyum nitrat ……… Bakır (II) sülfat
N2O5 …….. PCl3 ………
……… Diklor hepta oksit ……… Dihidrojen monoksit
BeCO3 ………. K2S ……….

6.Aşağıda yer alan kimya alt dalları ile çalışma alanlarını eşleştiriniz. (10 puan)

1. Canlıların yapısında yer alan kimyasallar ve canlının yaşamı boyunca devam eden kimyasal süreçleri inceler.

2. Atomun ve atom altı taneciklerin nasıl oluştuğu ile ilgilenir.

3. Farklı maddeleri tanıma ayırma ve bileşenlerin niteliği ve niceliğinin belirlenmesi ile ilgilenir.
4. Karbon temelli bileşiklerin yapısı, özellikleri, tepkimeleri ve elde edilme yolarını inceler.
5. Canlı organizmadaki ilaç etkileri ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısı ile ilgilenir.

7. Modern element kavramına göre elementlerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (10puan)

8. Aristo’ya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?(5 puan)
A) Hava B) Toprak C) Helyum D) Su E) Ateş

9. Kimya bilimi;
I.Maddenin yapısı
II.Maddenin bileşenleri
III.Maddelerin birbiri ile etkileşimleri
Yargılarından hangilerini inceler?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I,II ve III

Sınav süresi 40 dakikadır.
Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.