2016-2017 9.sınıf fizik 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

S.2) Öz kütlesi 0,6 g/cm3 olan tahtadan yapılmış içi dolu kürenin yarıçapı 10 cm’dir. Buna göre kürenin kütlesi kaç kg’dır ? (∏ = 3)

S.3- 200 cm3 su alabilen bir kap yarısına kadar su ile doludur. Kaba bir taş parçası bırakıldığında kaptan dışarıya 30 cm3 su taşıyor. Buna göre taşın hacmi kaç cm3’dür.

S-4) Aşağıda verilen büyüklüklerin karşılarına skaler yada vektörel olduklarını belirtiniz.

Kütle :……………………………………………..
Hız :………………………………………………..
Sıcaklık:………………………………………….
Zaman:………………………………………………
Kuvvet:………………………………………………

S-5) Bir öğrenci yere düşen bir futbol topunun yere düşme süresinin yere düşme şekline bağlı olup olmadığını araştırmaktadır.Bu deneyde;
-Bağımlı değişken:…………………………………………,
-Bağımsız değişken:………………………………………..
-Kontrol değişkeni:………………………………………….
nelerdir,karşısına yazınız?

S-6) Aşağıda verilen birimleri çeviriniz.
0.2 ton : ……………………………. kg
1 m : ……………………………. nanometre
4 litre : ………………………….. mililitre
5m3 : …………………………….cm3
5 amper :………………….………mikroamper

S-7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
uygun sözcüklerle doldurunuz.

a) Gerçek bir olay ya da olguya benzetilerek yapılan kopyalara ………………………………..denir.
b) …………………….fiziğin dilidir.
c) Duyu organları ve ölçü aleti kullanılarak yapılan gözleme…………………………………denir.
d) Verilere dayalı geçici çözüm yoluna ……………. denir
e) Bilimsel bilginin doğru şekilde elde edilme yoluna
………………..denir.

S-8) Aşağıda verilen boşluklara uygun bilim adamı isimlerini yazınız.
a) Işık enerjisinin tanecikli yapıda olduğunu ……………..
keşfetmiştir.
b) Kendi yaptığı teleskop ile gök cisimlerini gözlemleyen bilim adamı ………………………………….dır.
c) Orta çağda Fizik ve Astronomi bilimine katkıda bulu-nan İslam Bilgini ……………………………….dır.
d) Kütle Çekim Yasası’nı bulan Fizikçi ………………. dur
e) Özel Görelilik Kuramını öne süren Fizikçi …………… dır.

S-9) Aşağıda verilen temel büyüklüklerin karşısına birimini ve ölçü aletini yazınız.
Büyüklük SI daBirimi Ölçü Aleti
Kütle
Sıcaklılık
Akım şiddeti
Zaman
Uzunluk

S-10) Aşağıda verilen konular fiziğin hangi alt dalına aittir yanına yazınız.
1.Yük çeken makara sistemi:……………………………
2.Teleskopla yapılan gözlem:…………………………….
3.Tren raylarının yazın bozulması:………………………..
4.Nükleer enerji santrali:……………………………………
5.Maddenin kristal yapısı:………………………………

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.