2016-2017 7.sınıf 1.dönem din kültürü 1.yazılı soruları

adsiz

A. AŞAĞIDAKİ İFADELERİ DOĞRU YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ. (5×2 Puan)
 ( ) İnsana hayat veren ruh, öldükten sonra başka bir varlığa geçer.
 ( ) Varlıklar sadece duyu organları ile algılayabildiklerimizden ibarettir.
 ( ) İnsan için ölüm yok oluş değildir, bir son değildir.
 ( ) Ahiret hayatı geçici bir yerdir.
 ( ) Geleceği sadece Rabbimiz bilir.

B. AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ UYGUN BOŞLUKLARA YERLEŞTİRİNİZ.(5×2 Puan)
{ mahşer meydanı — mizan –- amel defteri — cennet — cehennem }
1- İnsanların dünyada yaptıklarının yazıldığı deftere……………….denir.
2- Allah’a inanmayanların ve günahkarların gidecekleri yere………..…..denir.
3- İnsanların hesaba çekilmek için toplandıkları yere……………….denir.
4- İnsanların dünyada yaptıklarının tartıldığı adalet terazisine……………denir.
5- Allah’a inanan ve güzel ameller işleyenlerin gidecekleri yere………….……denir .

C. AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI UYGUN AÇIKLAMALARLA EŞLEŞTİRİNİZ. (5×2 Puan)
1- Ramazan ( ) İnsanların günah ve sevaplarını amel defterine yazmakla görevli melekler.
2- Kiramen –Katibin ( )Oruç ibadetinin başladığı zaman
3-Mukabele ( )Ramazanda ailedeki fert sayısınca fakirlere verilen sadaka.
4-İmsak ( )Farz olan oruç ibadetinin tutulduğu ay.
5-Fitre ( )Kur’an-ı Kerimi karşılıklı okumak.

D. NAS SURESİNİN BOŞLUKLARINI DOLDURUNUZ. (5×2 Puan)
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eüzü ……………… nas. Melik’in-nas. İlah’in……..Min ………… vesvasil hannas. Ellezi ………………. fi sudurinnas. Minel………….… vennas.

E. AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU OLAN ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ. (12×5 Puan)
1. I. İnsanın apaçık düşmanıdır.
II. Kötülükleri güzel gösterir.
III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.
Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir? (5p)
A) İsrafil B) Şeytan C) Melek D) Azrail

2. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (5p)
A) Sürekli Allah’a ibadet ederler.
B) İyi insanların başarısı için dua ederler.
C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır.
D) Gözle görünmezler

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların batıl inançlara yönelme sebeplerinden biri değildir? (5p)
A) Bilgisizlik ve dini konuların yanlış anlaşılıp yorumlanması
B) İnsanların gelecek hakkında bilgi edinme merakı ve gizemli olan şeylere ilgisi
C) Dini eğitimin yetersiz olması
D) İnsanların İslam’ı daha iyi öğrenme arzuları

4. Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez
B) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.
C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

5. “ Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut-57)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? (5p)
A) Bütün insanların öleceği
B) Ölümden sonra dirilişin olacağı
C) Ölümün bir hiçlik olduğu
D) Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı

6. Varlıklar âlemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5p)
A) Kainatta görünen ve görünmeyen varlıklar vardır.
B) Melek ve Şeytan görünen varlıklardır.
C) İnsan, bitki, hayvan vb; görünen varlıklardır.
D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için mutlaka görünmesi gerekmez.

Ve Meleklere: “Adem’e secde edin” dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu. (Bakara 34)
7. Yukarıdaki ayete göre şeytanın Allah’ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Büyüklenmek (Kibir) B) Gıybet
C) İftira D) Yalan

“ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar 1-2)
8. Ayetinde söz konusu edilen yazıcı melekler
aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Azrail B) Mikail
C) Münker Nekir D) Kiramen Katibin

“Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir.
Yağmur, rüzgâr vb. doğa olaylar, Allah’ın izni ile bu melek
tarafından düzenlenmektedir.”
9. Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir? (5p)
A) Mikâil B) İsrâfil C) Azrâil D) Cebrâil

10. Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir? (5p)
A) Geleceği bilirler B) İbadetle sorumludurlar
C) Ateşten yaratılmışlardır D) Hızlı varlıklardır

11. Kabirde bizleri sorgulayacak olan meleklere ne ad verilir? (5p)
A) Mikail B) Münker Nekir
C) Kiramen Katibin D) İsrafil

“De ki: Gerek cinden ve gerekse insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Rabbi, yegâne halikı, mâliki ve mâ’budu olan Allah (celle celal)’a sığınırım.” (Nas Suresi)
12. Yukarıda verilen Nas Suresi’nin anlamını incelediğimizde, bizlerden hangi varlıkların şerlerinden Allah’a sığınmamız istenmiyor? (5p)
A) Cinlerden B) Meleklerden
C) İnsanlardan D) Şeytandan

Yazılıyı Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik 19 + = 22

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.