2016-2017 10.sınıf fizik 1.dönem 1.yazılı soruları

adsiz

1. Basıncın tanımını yaparak birimini yazınız.(10p)

2. Özdeş K ve L tuğlaları farklı biçimde üst üste
konulduğunda yatay düzleme yapılan basınçlar
P1, P2 ve P3 oluyor.
Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki büyüklük
Sıralamasını yapınız.(10p)

3. Elektrik yüklerinin özelliklerini maddeler halinde yazınız.(15p)

4. Yüzey alanları S ve 3S olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun Şekil 1.2.a ve b’deki gibi dururken yatay düzleme yaptığı basınçlar sırasıyla P1 ve P2’dir.
Buna göre, P1 / P2 oranı kaçtır? (15p)

5. Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetiyle ilgili olarak;
I. Cismin sıvıya batan hacmiyle orantılıdır.
II. Kaptaki sıvı miktarıyla orantılıdır.
III. Sıvının türüne bağlıdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? (5p)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

6. I. Bir sıvının bir cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, basınç kuvvetlerinin bileşkesidir.
II. Bir sıvının bir cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir.
III. Sıvıya bırakılan her cisim kendi hacmi kadar sıvı yer değiştirir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? (5p)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

7. Arşimet ilkesine göre sıvı içerisine bırakılan katı bir cisim için;
I. Batan cismin ağırlığı, değerce sıvının kaldırma kuvvetinden büyüktür.
II. Yüzen cisme etkiyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
III. Kaldırma kuvveti cismin öz kütlesi ile doğru orantılıdır?
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? (5p)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

8. Aşağıda verilen tanımlarda boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (15p)

a) Deniz düzeyinden kaç metre yüksekte olduğumuzu ölçmek için kullanılan araca ………………….
denir.
b) Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan araca …………………………… denir.
c) Deniz seviyesinden kaç metre derinliğe inildiğini ölçmek için …………………….. kullanılır.
d) Kapalı bir kaptaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan aletlere ………………… denir.
e) Hareket eden akışkanların ………………. artarsa temas ettiği yüzeylere yaptığı basınç azalır.

9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
harfi yazınız. (20p)
( ) Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvetin büyüklüğüne basınç denir.
( ) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç kuvveti artar.
( ) Sıvılar, üzerlerine uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştirmeden aynen iletir.
( ) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, sıvının yoğunluğu ve yüksekliği ile
doğru orantılıdır.
( ) Deniz düzeyinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.
( ) Bir kuvvetin etkidiği yüzey alanı küçüldükçe o kuvvetin oluşturduğu basınç büyür.
( ) Bileşik kaba doldurulan bir sıvı, kabın ince kolunda daha az basınç yaratır.
( ) Bir sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç, sıvı tarafından sıvının içindeki her noktaya
aynen iletilir.
( ) Açık hava basıncını ölçmeye yarayan araçlara termometre denir.
( ) Deniz düzeyinden, su içinde kaç metre inildiğini gösteren araca batimetre denir.
( ) Kapalı kaplardaki gazlar, bulunduğu kabın tabanına diğer yüzeylerden daha büyük
basınç uygular.
( ) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı iletmesiyle çalışır.
( ) Sıvıda çözünmeyen bir katı cisim sıvıya daldırılırsa üzerine mutlaka kaldırma kuvveti
etkir.
( ) Bir kaptaki sıvı içine atılan cisim, dibe batarsa cisme kaldırma kuvveti etkimez.
( ) Sıvıya tamamen batmış katı cisim dibe indikçe kaldırma kuvveti de artar.
( ) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba bir cisim atıldığında, cisim yüzerse kap ağırlaşır.
( ) Açık havanın cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti basınç farkından kaynaklanır.
( ) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti aynı doğrultudadır.
( ) Sıvıya tümüyle batırılan farklı maddelerden yapılmış, eşit hacimli cisimlere etkiyen
kaldırma kuvveti farklı büyüklüktedir.
( ) Sıvıya daldırılan cisme etkiyen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin yer değiştirdiği
sıvının ağırlığı kadardır.

Yazılıyı Şimdi İncele

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.