19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Balkan Savaşları konu anlatımı

Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılı 19.YY

osmanlı devleti 19. yy konu anlatımı, 1. balkan savaşı nedenleri ve sonuçları, 2. balkan savaşı nedenleri ve sonuçları, osmanlı devleti duraklama

 • Devlet 17. YY dan itibaren askeri, siyasi ve ekonomik gücünü kaybetmeye başladı
 • Kötü gidişatı önlemek için yapılan ıslahat hareketleri başarısız oldu.
 • Yapılan savaşlar üst üste kaybedildi. Büyük toprak kaybına uğranıldı.
 • Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan Milliyetçilik fikir akımının etkisiyle azınlıklar bağımsız olmak için isyan etmeye başladılar.
 • Bu isyanların önüne geçmek için 1839’da Tanzimat Fermanı yayımlandı.
 • Böylece azınlıkların hakları yasal güvence altına alındı.
 •  İsyanlar önlenemeyince 1856’da Islahat Fermanı yayımlandı.
 • Bu fermanla azınlıkların hakları müslümanlarla eşit hale getirildi.
 • Jön Türkler adı verilen bir grup isyanların önüne geçmek için Avrupadaki gibi bir Anayasa hazırlanıp, meclisin açılmasını ve bu mecliste azınlıkların da temsil edilmesini ortaya sürdü.
 • Bu düşünce doğrultusunda Padişah II. Abdülhamit Kanun-i Esasi isminde Osmanlının ilk Anayasasını hazırladı.
 • Açılan Mebusan Meclisinde Müslümanların yanında Azınlıklar da temsil edildi.
 • Ancak meclisteki azınlıklar yıkıcı faaliyetlerini arttırınca II. Abdülhamit Mebusan Meclisini kapattı.
 • Jön Türklerden etkilenerek kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Abdülhamit üzerindeki baskıyı arttırarak 30 yıl aradan sonra Mebusan Meclisini tekrar açtırdılar.
 • Devletin geriye kalan 10 yılında yönetim İttihat ve Terakkinin eline geçti.
 • Ancak İttihat ve Terakki cemiyeti siyaseti orduya karıştırdığı için savaşların hepsi yenilgiyle sonuçlandı.

SON YÜZYILDA DEVLETİN EKONOMİK TABLOSU: 

 • Devletin giderleri hep artarken gelirleri azaldı.
 • Coğrafi keşifler sonucu Devletin elde ettiği vergiler iyice azaldı.
 • Sanayileşen Avrupalı Devletler Kapitülasyonlar sayesinde ürettikleri ürünleri Osmanlı topraklarına kolayca ihraç ettiler.
 • Osmanlı pazarları ucuz ürünlerle doldu.
 • Ürettiği malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi de çöktü.
 • Devlet bütçesi sürekli açık verince yöneticiler açığı kapatmak için vergilerin miktarını arttırdılar.
 • Osmanlı Devleti 19. YY’dan itibaren Avrupa Devletlerinden yüksek faizlerle borç almaya başladı.
 • Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale geldi ve iflas etti.
 • Bunun üzerine alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye idaresi kuruldu ve Osmanlının gelirlerine el konuldu.
 • Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti Ekonomik bağımsızlığını kaybetti.

 

1. BALKAN SAVAŞI(1911-1912)

 

Nedenleri:                                                                                                                                                                                                          

* Fransız ihtilâlinin etkisi ile milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması

* Rusya’nın Akdeniz’e inmek için Balkan halklarını kışkırtması(Panslavizm)

* Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp savaşında yenilmesi ve iyice zayıflaması ve Balkan Devletlerinin Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan 1912 Ekim ayında, Osmanlı Devleti’ne saldırmasıyla savaş başlamıştır.

 

Sonuçları:                                                                                                        

* Bu kargaşadan yararlanan Arnavutluk bağımsızlığını ilân etmiştir.

* Londra Konferansı (1913) Balkan Devletleri İle Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır

* İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a verildi.

* Midye-Enez hattı Bulgaristan ile sınır kabul edildi.

* Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar kaybedildi. Buna Edirne de dahil.

2. BALKAN SAVAŞI(1912-1913)

Nedeni:                                                                                                                                                                                                                       

* Londra Ant.’da Bulgaristan’ın fazla toprak kazanması

* Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Romanya’yı da yanlarına alarak Bulgaristan’a savaş açmaları

 

Sonuçları:                                                                                                                                                                                                                      

* Bulgaristan savaşı kaybedince Osmanlı Devleti de bu durumdan yararlanarak Edirne ve Kırklareli’yi tekrar geri almıştır.

* Meriç nehri Bulgaristan’la sınır olarak kabul edildi.

* Savaş sonucunda Bulgaristan’la “İstanbul Antlaşması” imzalanmıştır.

* Buna göre Edirne, Kırklareli, Dimetoka, Osmanlı’ya Kavala ise Bulgaristan’a verildi.

* Yunanistan ile de “Atina Antlaşması” imzalanmış, Selanik, Yanya ve Girit adası Yunanistan’a verilmiştir.

* Bu savaşlar sonucunda Balkanlardaki 600 yıllık Türk Hakimiyeti sona erdi.

* Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı.

 

 

 

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.