12.sınıf mantık 2.dönem 1.yazılı soruları

… ANADOLU LİSESİ ……. ÖĞRETİM YILI 12/ B SINIFLARI II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

1.Aşağıdakilerden hangisi önerme eklemi değildir?

A) ~ B) v C) → D) P E) ^

2) Aşağıdaki önermelerden hangisi (p ^ q) sembolü ile gösterilir?

A) Aza kanaat etmezsen çoğu bulamazsın
B) Az söyleyen ve çok dinleyen kişiler sevilir.
C)Bir ağaçta ya gül ya da diken biter.
D) Abdalın karnı doyunca gözü pabucunda olur.
E) İnsan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır.

3) Aşağıdaki önermelerden hangisi tümel evetleme önermesi değildir?
A)Hem çay hem de kahve insanı dinlendirir.
B)Çay ve kahve insanı dinlendirir.
C) Çay insanı dinlendirdiği gibi kahve de dinlendirir.
D)Çay veya kahve insanı dinlendirir.
E) Çay ile kahve insanı dinlendirir.

4) Bir çıkarımda öncüllerden zorunlu olarak çıkarılan önermeye ne ad verilir?

A) Sonuç B) Veri C) Terim D) Kıyas E) Tanım

5) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tikel evetleme eklemi kullanılmıştır?

A)Ağla ki huzur bulasın
B) Ayşe hem çalışkan hem zekidir.
C) Düşün ki insan olasın
D) Karanfil güzeldir.
E) Albatros kuş ya da böcektir.

6) Bir önerme kalıbı hangi durumlarda geçerlidir?
A)Sadece bir yorumu doğruysa
B) Bütün yorumları doğruysa
C) Önermenin değili tutarlıysa
D) Önermenin altığı tutarlıysa
E) Önermenin eşdeğeri tutarsızsa

7)Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımına ne ad verilir?
A) Önerme B) Kelime C) Öncül
D) Kavram E) Sembol

8) Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?

A) Kuş B) Karga C) Kelaynak
D) Çalıkuşu E) Martı

9)Aşağıdaki önermelerin hangisinde özne tikel alınmıştır?

A) Bazı otomobiller kırmızıdır.
B)Ayhan bazı derslerden başarısızdır.
C) Bütün meyveler suludur.
D) Her canlı güzel değildir
E) “Nietzsche Ağladığında” kitabı çok ilginçtir.

10) Tek tek nesneleri gösteren kavramlara tekil kavram denir. Aşağıdakilerden hangisi tekil kavrama örnek gösterilebilir?

A) LionelMessi B) Spor C) Futbol
D) Teknik direktörler E) Tüm futbolcular

11) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en azdır?

A) Kırmızı Isparta Gülü B) Isparta Gülü
C) Gül D) Bitki E) Canlı

12) Aşağıdaki önermelerin hangisinin doğruluğunu anlamak için deney ve gözlem gerekmez?

A) Bütün kareler dört köşelidir.
B) Su dökülmezse çiçekler sararır.
C) Nisan yağmurlu bir aydır.
D) + 1 derece ısıda, buz erimeye başlar.
E) Güneş, Samanyolu Galaksisi2nin bir yıldızıdır.

13)Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi arasında ayrıklık ilişkisi vardır?

A) Kuş- Serçe B) Canlı – Hayvan
C) Varlık- Bitki D) Öğrenci- Çalışkan
E) Şeftali- Elma

14) Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

A) Yaz gelse de tatile gitsek
B) Çabuk yatağını topla
C) Şimdi İstanbul’ da olmak vardı
D) En kalabalık şehir Çorum’dur.
E) Yarın Sinemaya gidecek miyiz?

15) Aşağıdakilerden hangisi tikel olumsuz bir önermedir?

A) Bazı alışkanlıklar zararlıdır.
B) Bazı balıkçılar yoksul değildir.
C) Barış iyi bir öğretmendir.
D) Bütün onurlular dürüsttür.
E) Hiçbir dalkavuk onurlu değildir.

16) Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?

A)Döndürme B) Yaptırma C) Belirtme
D) Bildirme E) Törensel

17) Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir?

A) Bildirme işlevi B) Yaptırma işlevi
C) Belirtme işlevi D) Çevirme işlevi
E) Eylemsel işlevi

18)Bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşen kavramlara kolektif kavram denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?

A) Ahmet B) Öğrenci C) Güzel
D) Beyaz gül E) Sendika

19) Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığa göre bileşik önerme değildir?

A) Çamur oynarsan üstünü kirletirsin. ( P → Q )
B) İnsan ve hayvan canlıdır. ( P ^ Q )
C) Bütün sarışınlar aptal değildir. (~ P)
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. P
E) Aşk acı veya mutluluk verir. ( P V Q)

20) ( P V Q) önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~ B) v C) → D) P E) ^

21) “Bazı sular kirlidir.” Önermesi basit “ Sular kirlenirse hastalıklar artar önermesi bileşiktir. Buna göre, bir önermenin basit ya da bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Önermedeki yargı sayısına
B) Önermenin doğruluk değerine
C) Önermenin taşıdığı anlama
D) Önermenin niteliğine
E) Önermenin niceliğine

22) Bütün Türkler misafirperverdir. Ayşe Türk’tür. O halde Ayşe misafirperver değildir. Bu kıyasta yapılan hata, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonuç öncüllerin zayıf olanına dayandırılmamıştır
B) Orta terim tüm anlamıyla alınmamıştır.
C) iki tikel öncülden sonuç çıkarılmıştır.
D) Sonuçta orta terim kullanılmıştır.
E) İki olumlu öncülden olumsuz sonuç çıkmıştır.

23) “Bir filmin güzel olduğunu söylemek, çirkin olduğuna karşı çıkmaktır. Bu düşünce, mantığın ilkelerinden hangisine dayanmaktadır?

A) Özdeşlik B) Çelişmezlik
C) Yeter sebep D) Eşitlik
E) Üçüncü halin olanaksızlığı

24) Bir kavramın, içine aldığı bireyler o kavramın kaplamıdır. Kavramın içine aldığı bireylerin ortak nitelikleri ise kavramın içlemini oluşturur. Buna göre aşağıdaki kavramlardan içlemi en fazla olan hangisidir?

A) Varlık B) Canlı C) Bitki
D) Ağaç E) Çam

25) Genelden özele tümelden tikele doğru yapılan akıl yürütmeye ne ad verilir?

A) Tümevarım B) Önerme C) Kavram
D) Analoji E) Tümdengelim

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.