11.sınıf sosyoloji 1.dönem 1.yazılı soruları 2016 2017

AD SOYAD: SINIF: NO:

….. ANADOLU LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

KLASİK SORULAR(Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır.)
1. Sosyoloji bilimini tanımlayınız ve tarih bilimi ile ilişkisi hakkında bilgi veriniz
2. Toplumsal olay ve olgu kavramlarına örnekler vererek açıklayınız.
3. Toplum nedir? Toplumsal grupların amaçlarını yazınız.
4. Toplumsal ilişki tipine göre grup çeşitleri ve özelliklerini yazınız.
5. Sosyolojinin gelişmesinde etkili olan olay ve olguları yazınız.
6. Ziya Gökalp’in hars medeniyet ayrımı hakkındaki fikirleri yazınız.
7. Toplumsallaşma kavramın tanımlayınız.
8. Toplumsal değerlerin işlevleri nelerdir? Yazınız.
(Cevapları arka sayfaya yazınız.)
9. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(2.5 x 4 : 10 puan)

a)…………………………bireyin toplum içindeki konumudur.
b)Sosyoloji konusu……………………….olan bilimdir.
c)Bireyin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanına ………………………………denir.
d)……………………….tek tek meydana gelen olayların genel ifade tarzıdır.

10. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 2.5 x 4 : 10 puan )

A) Aşağıdakilerden hangisi bir “sosyal olgu” örneğidir?

a) İhtilalb) I. Dünya Savaşı
c) 1999 Gölcük depremi d) Fransız ihtilali
e) Ali ile Ayşe’nin evlenmesi

B) Aşağıdakilerden hangisi bireyin sosyalleşmesi üzerinde en az etkilidir?

a) Kalıtsal unsurlar b) Eğitim kurumları
c) Kitle iletişim araçları d) Arkadaş grupları
e) Aile içi ilişkiler

C) Sosyoloji bilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

a) Sosyal kurumlar arasındaki ilişki ile
b) Bireyler arasındaki sosyal etkileşimle
c) Bireyin hayatının anlam ve amacı ile
d) Toplumun sosyal yapısı ile
e) Toplumdaki sosyal normlar

D)Bireyin statüleri gereği olan rolleri yerinde ve zamanında kullanamaması durumuna ne ad verilir ? (Öğretmen annenin okulda anne gibi evde öğretmen gibi davranması)

a) Statü Karmaşası b)Rol Çatışması
c)Statü Çatışması d) Rol Yansıması e ) Rol Beklentisi

BAŞARILAR DİLERİZ.
FELSEFE ZÜMRESİ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.