11.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı soruları

 1. Sabit hacimli bir kapta 27 0C’de 6 atm basınç yapan bir gazın sıcaklığı 127 0C’ye çıkarılırsa basıncı kaç atm olur? (8puan)
 1. 76 cmHg basınç altında 273 0C’de 1,6 gram CH4 gazı kaç litre hacim kaplar? (C=12, H=1) (8puan)
  1. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız.(10puan)
  2. Belirli sıcaklık ve basınçtaki gazların hacimleri ile mol sayıları ………….. orantılıdır.
  3. Sabit sıcaklıkta belirli miktar gazın basıncı ile hacmi ………… orantılıdır.
  4. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklığa …………………………… denir.
  5. Gaz molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri arttıkça gazlar ……………….
 2. olmaktan uzaklaşır.
  1. Gazlar ……………… sıcaklık ve …………… basınç altında ideale yaklaşır.
  2. Dibinde katısı olmayan doymuş çözeltiye çözücü ilave edilirse çözelti ………………… olur.
  3. Saf çözücüde uçucu olmayan katı çözündüğünde donma noktası ………… kaynama noktası ……….…
  4. 1 litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına ……………. denir.
  5. T sıcaklığında bulunan H2 gazının difüzyon hızının 2T sıcaklığındaki CH4 gazının yayılma hızına oranını bulunuz.

  (H=1, C=12) (7

  1. 0,8 gram NaOH katısı ile hazırlanan 250 mL çözeltinin molar derişimini bulunuz. (7puan) (Na=23, O=16, H=1)
  1. Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi çözelti bulunan taneciklerin derişimine değil cinsine bağlı olarak gerçekleşir.
   1. 0,2 molar 200 mL Ca(NO3)2 çözeltisi ile 04 molar 300 mL Al(NO3)3 çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan son çözeltideki NO3iyon derişimini bulunuz. (10puan)
   1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” yazınız. (10puan)
   2. Aynı kapta bulunan gazların basınçları ile mol sayıları ters orantılıdır.

   ……..

   1. Bir gazın soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için kaynama noktası düşük kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. …….
   2. Pascal, bar, torr basınç birimleridir

   ……..

   1. ppm ve ppb cinsinden derişim özellikle çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilerde tercih edilir.

    

 3. 11,7 gram NaCl katısının 500 gram suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin donma sıcaklığını bulunuz. (7puan) (NaCl=58,5g/mol Kd=1,86 0C/m)

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.