11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları 2016/2017

adsiz

1)Aşağıda verilen bilim adamlarını yaptıkları çalışmalar ve bilime katkıları ile eşleştiriniz.
a Faraday Işığın dalga yapısına sahip olduğunun ispatı
b J.J.Thomson Elektroliz deneyi ile elektriğin maddeyi değiştirdiğini keşfetti.
c Milikan Yağ damlası deneyi ile elektronun yükünü belirledi.
d Young Elektronun yük/kütle oranını belirledi.
e Planck Enerjinin kuantumlu olarak alınıp verildiğini dile getirdi.
f De Broglie Elektron dalga özelliği gösterdiğini savundu.

2)4.1014s- frekanslı bir ışığın enerjisi kaç joule dür? (h=6,63.10-34j.s)

3)Aşağıdaki nötralatomların elektron dizilimlerini yazınız ve orbital şemalarını gösteriniz.
a)7N:

b)24Cr:

4)Aşağıda verilen nötral atomların periyodik tablodaki yerini bulunuz.
a)11Na:
b)8O:
5)Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini yazınız.
a)Grup boyunca yukarıdan aşağıya inildikçe: b)Periyot boyunca soldan sağa gidildikçe:
• *
• *
• *
• *

6)Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) / yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
a)( ) s bloğu elementlerinin tümü (H hariç) metaldir.
b)( )Aktinitler periyodik cetvelin 8.periyodunda yer alırlar.
c)( )Lantanitler grubunda soldan sağa atam çapı fazlaca değişiklik göstermez.
d)( )d bloğu elementlerinin tümü metaldir.
e)( ) Tüm asal gazların elektron dağılımı p6 ile sonlanır.
f)( )1A grubu elementlerinin elektron dizilişleri s2 ile biter.

7)Aşağıda altı çizilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz.
a)S2O32- b)Na2CrO4 c)NH4Cl d)KMnO4 e)H2PO4-

Bileşiği Formülü Bileşiğin Adı Bileşiğin Adı Bileşiği Formülü
KCl Azot dioksit
MgO Fosfotriklorür
Ca3N2 Demir(ıı)nitrat
Na2S Demir(ıı)oksit
KNO3 Diazottrioksit

Yazılı Sorularını İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.