11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

adsiz

1.Dalga boyu 750 nm olan elektromanyetik ışımanın frekansı kaç hertzdir? (c= 3×10 8 m/s )(10 puan)

2.Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz.
İyonlaşma enerjisi, yedi, uyarılma, iyonik yarıçap, küresel simetri, van der waals yarıçapı, fotoelektrik olay, Rutherford, elektron ilgisi, orbital(10 puan)
a. Bir metal yüzeyine düşürülen ışın ile metal yüzeyinden elektron koparılmasına …………………………denir.
b. Alfa ışınları saçılması deneyini …………………………adlı bilim adamı yapmıştır.
c. Elektronların yörünge içinde bulunma ihtimalinin en fazla olduğu hacimsel bölgeye ………………………denir.
d. Bir atomun temel halinde son orbitalinin tam dolu ya da yarı dolu olması durumu ………………………dir.
e. Bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde, atomun elektronlarından birisinin daha yüksek enerjili bir yörüngeye geçmesine ………………………denir.
f. Periyodik cetvel ………………………periyottan oluşmuştur.
g. İyonik bağla bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık ile ölçülen değer ………………………dır.
h. Soy gazlar için katı halde hesaplanan yarıçapa verilen isim ………………………yarı çapıdır.
ı. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektronun uzaklaştırılması için gereken enerjiye verilen isim ………………………dir.
i. Gaz haldeki bir atomun bir elektron alması sırasında oluşan enerji değişimi ……………….dir.

3. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” yazınız. (10 puan)
a.Thomson elektrondaki yük/kütle oranını belirlemiştir. …..
b. Katot ışınları, anottan katota doğru yayılır. ……
c. Fotoelektrik olay ışımanın tanecik özelliğini kanıtlar. …..
d. Temel hal elektron dağılımı ns2 ile biten bir atom küresel simetri özelliği göstermez. ……..
e. Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına frekans denir. …..
f. 4d orbitallerinin enerjisi, 5s orbitallerinin enerjisinden azdır. ……..
g.20Y+2 iyonunun s orbitallerinde toplam 6 elektron bulunur. ……
h. 2. temel enerji düzeyi s, p ve d orbitallerini içerir. …….
ı.Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yeri ve hızı aynı anda ölçülemez. …….
i. Temel haldeki elektron dizilişinin son terimi 3d1 olan X elementi ile son terimi 4s1 olan Y elementi aynı periyottadır. ……

4. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. (2×9=18 puan)
n l ml
3d
4p
5s

5. Aşağıda verilen atom ve iyonların elektron dağılımlarını yapınız. (3×5=15 puan)

24Cr: ……………………….
15P-3: ………………………
35Br: ……………………….
21Sc+1: ……………………..
26Fe: ………………………

6. Aşağıda verilen atomların elektron dağılımlarını yaparak grup ve periyotlarını bulunuz. (3×4=12 puan)

9F: ……………………
22Ti: ………………….
20Ca: …………………
30Zn: …………………

7.19K+1, 18Ar, 16S-2 iyonlarının çaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (5 puan)

Yazılı Sorularını İndir

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.