11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı

FELSEFE 2.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 1. Anadolu bilgeliğinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.(20 puan)
 2. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayıran özellikleri karşılaştırmalı olarak yazınız.(16 puan)
 3. Egemenliği kullanış biçimleri nelerdir? Yazınız.(9 puan)
 4. İdeal devlet düzeninin olabileceğini kabul eden sosyalizmi açıklayınız.( 10 puan)
 5. Aşağıda verilen bilgileri DOĞRU ise D ( X ) YANLIŞ ise Y ( X ) şeklinde işaretleyiniz.( 8 puan)
 • Determinizm; özgürlüğün toplum, fiziki doğa ve insanın kendisi tarafından sınırlandırılmasıdır. D( )    Y (  )
 • Eylemlerimizin sonucunu üstlenmeye vicdan denir. D (  )   Y (  )
 • Ayırımcılık, eşitsizlik, önyargı, sosyal adaletsizlik çevre etiğinin problemleridir. D (  )  Y  (  )
 • Sofistler ve Nihilistler ideal düzenin olabileceğini kabul ederler. D(   )  Y (   )
 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere ilgili kavramları yazınız. (vicdan,adalet, sorumluluk,egoizm, meşruiyet, Faziletli Şehir, Devlet,Hazcılık) (12 puan)
 2. …………………………; özgürlüğü ve eşitliği içeren bir ilkedir .
 3. Yaşamın en güçlü kuralı bireyin kendisini koruma kuralı görüşünü savunan ahlak felsefesi anlayışına……………………………………….denir.

III.Bir iktidarın yönetilenler tarafından kabul görmesini sağlayan temel unsura uygunluğa…………………………..denir.

 1. Platon’un devleti insana benzeterek tasarlamış olduğu ütopyasının adı…………………………………..tir.
İbni Haldun; iktidarın insanların birbirine zarar vermesini engellemesi gerektiğini savunmuştur. O , bunu yapmayan iktidarın varlık nedenini gerçekleştirmediği için meşru olamayacağını savunmuştur. Bazı düşünürlere göre de iktidar Tanrı emirlerini yerine getirmektir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Metin kutusunda verilen açıklama siyaset felsefesinin hangi problemine ait olduğunu yazınız. (10puan) 
 1. Aşağıdaki cümleleri özgürlükle ilgili verilen kavramlar ile eşleştiriniz.(15 puan)
I Bireyin değil, toplumun çıkarları ön planda olmalıdır. ? DEĞER YARGILARI
II “Akıl keşfettiği yasalara özgürce itaat eder. “ ? SOSYAL DEVLET
III “Hayatın hakkını vermek, nasıl bir insan olacağına dair seçim yapmak ve ona göre yaşamak bizim elimizdedir. “ ? OTODETERMİNİZM
IV Bireylerin davranışlarında hiçbir toplumsal kısıtlama olmaması gerektiğini savunan siyasi ideolojidir. ? DETERMİNİZM
V Olaylar ve seçimler karşısında verilen iyi ve kötüyü ifade eden yargılardır. ? LİBERTERYANİZM

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 + = 20

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.