11.sınıf felsefe 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

2016-2017  Öğretim Yılı Yeşilköy 50. Yıl Lisesi

I. Dönem  I. FELSEFE Yazılısıdır.                   
1) Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin niteliklerinden biri değildir?
A)Dogmatiklik B)Subjektiflik C)Sezgisellik
D)Bütünsellik E)Olgusallık

2) “Bilim adamı araştırdığı konuya kendince şeyler katmaz. Olanı, olduğu gibi açıklar. Bu nedenle ürettiği bilgiler kişiden kişiye değişmez.”
Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliği anlatılmıştır?
Cevap : …………………………………………

3) “Felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir.” Sözü ile aşağıdakilerden daha çok hangisinin önemi anlatılmıştır.
A) Felsefede filozof görüşlerini karşılaştırmayı
B) Felsefenin bilgi birikimi sağlamak olduğunu
C) Felsefede öğrenilecek bir şeyin olmadığını
D) Felsefenin, düşünme yolunu öğrenmek olduğunu
E) Felsefenin derin bilgiye ulaşmak olduğu

4)“Felsefe, var olanı her yönü ile ele alır.” İfadesi
felsefi bilginin hangi özelliğini anlatmaktadır?
Cevap………………………………………………..

5) Aşağıdakilerde hangisi bilimsel bilgi ile felsefi bilginin ortak bir özelliği değildir?
A) Eleştirel olma B) Evrensel olma
C) Mantıksal olma D) Birikimli olma
E) İlerleme ve değişme

6) “ Bilginin konusu ” felsefe dilinde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Suje B) Obje C) Hakikat
D) Temellendirme E) Gerçeklik

7) Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynağı ile ilgili sorulardan biri değildir? (5p)
A) Doğuştan gelen bilgi var mıdır?
B) Bilgilerimiz nasıl oluşmaktadır?
C) Kesin bilgi elde etmek mümkün müdür?
D) Bilgiyi sezgi ile mi üretiriz?
E) Bilgilerimiz deneyden mi gelir?

8) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (15p)

a) Aposteriori bilgi …………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

b) Metafizik …………………………………………………………
………………………………………………………………………………

c) Fenomen …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

d) Dogmatizm ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

9) Fiziksel dış dünyayı …………………… akt’ı ile biliriz. Bilgiler sınıflandırılırken , analiz edilirken ise daha çok
…………………………. akt’ı kullanılır.

10) Felsefenin orijinal yazım şeklini belirterek sözcük anlamını belirtiniz.

11) Epokhe tavrı ne demektir? Kimlerle ilgilidir? Yazınız

12) Bilim ve felsefe bilgileri aynı biçimde mi temellendirilir? Farkı belirtiniz.

13) Empirizm hangi akıma ve hangi tür bilgilere tepki gösterir? Önemli detayları ile açıklayınız. (10p)

14) Kritisizm hangi akımları niçin eleştirir? Nasıl bir bilgi anlayışını savunur önemli detayları ile açıklayınız. (10p)

15) Pragmatist bir kişinin bilgi konusunda önemsedikleri nelerdir? Belirtiniz ve örnek veriniz (10p)

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.