11.sınıf felsefe 1.dönem 1.sınav soruları 2016/2017

… ANADOLU LİSELİ 2016-2017 YILI 11. SINIFLAR 1. DÖNEM FELSEFE DERSİ 2. YAZILI SINAVI
A
Adı: Soyadı: Sınıfı: Numarası:
A – Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. ( 50 P )
1- Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylenemez?
A- Tutarlılık taşır.B- Refleksiftir. C- Nesneldir. D- Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.E- Sorgulayıcı ve eleştiridir.
2- Felsefenin işlevleri arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A- Yaşamı anlamlı kılmaya çalışmak. B- Bilim, eğitim, siyaset gibi alanlara yol göstermek.
C- Belli bir dünya görüşünü empoze etmek. D- Düşünce dünyamızı geliştirmek.
E- Ön yargısız ve hoşgörülü olmayı öğretmek.
3- Aşağıdakilerden hangisi; “Doğru bilgi mümkündür.” diyen görüşlerden değildir?
A- Rasyonalizim. B- Kritisizm. C- Septizim. D- Pozitivizm. E- Entüisyonizm.
4- Çok fazla ısıtılmış bir odadan gelirseniz sınıf size soğuk gelir. Oysa jilet gibi bir ayazın estiği soğuktan geliyorsanız aynı sınıfı çok sıcak bulursunuz.
Parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A- Doğru bilgi akıl yardımıyla elde edilir.
B- Doğru bilginin kaynağında duyumlar vardır.
C- Doğru bilgi akılda saklıdır.
D- Doğru bilgiye ancak sezgi ile ulaşılabilir.
E- Doğru bilgi öznel ve görelidir.

5- Descartesci şüphe septiklerin şüphesinden farklıdır. Çünkü Descartes düşündüğü ve şüphe ettiği olgusu dışında her şeyden şüphe edilebileceğini fark ettiğinde bu şüphe sona erer. Bu kendisinden şüphe edilmesi mümkün olmayan “ Düşünüyorum, o halde varım.” doğrusu, kendisinden bir çok başka doğrunun fışkıracağı ilk doğrudur.
Descartes’in şüphesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- Belli bir doğruya ulaşma.
B- Araç niteliğinde olma.
C- Gelip geçici olma.
D- Yöntem olarak kullanılma.
E- Amaç olarak kullanılma.

6- “ Tez-Antitez-Sentez” sürecinin maddeci bir tarzla ele alınışını ortaya koyan Marx’ın bu görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Fenomenolojik yaklaşım. B- Pragmatik yaklaşım. C- Diyalektik materyalizm.D- Mekanik materyalizm. E- Diyalektik idalizm.

7- Bir varlık olarak insanın yerini ve anlaşılmasını inceleyen felsefe dalı hangisidir?
A- Varlık felsefesi. B- Hümanizm. C- Felsefi antropoloji. D- Etik. E. Aksiyoloji.

8- “ Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz.” sözü ile Herakleitos aşağıdaki yargılardan hangisini temellendirmek istemiştir?
A- Her varlığın temelinde tek bir töz yer alır.
B- İnsan tüm varlıklardan ayrı, bilinç sahibi bir varlıktır.
C- Her şey sürekli bir değişim içerisindedir.
D- Evren ezeli ve ebedidir.
E- Her şeyin temeli sudur.
9- Gorgias’a göre varlık var değildir (yoktur) ve var olmayanın ne kendi ne de bilgisi söz konusu edilemez. Buna göre Gorgias hangi akımı temsil etmektedir.
A- Nihilizm. B- Pozitivizm.C- Realizm. D- Materyalizm. E- Fenomenolojik yaklaşım.

10- Dünyadaki her şey vardır; ama bu şeyler varlıklarından, var olduklarından habersizdirler. Bitkiler de hayvanlar da oradadırlar, vardırlar, ama onlar varlık sorusunu soramazlar. Oysa insan hem kendini hem de bitki ve hayvanların farkındadır.

Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A- Varlıklar ikiye ayrılır; gerçek varlıklar ve zihinsel varlıklar.
B- Var oluşunun bilincinde olan tek canlı insandır.
C- Varlıklar aynı kategoride ele alınabilir.
D- Tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez.
E- Nesneler hep aynı kalırken insan sürekli değişmektedir.

B- Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. ( 50 P )
1- Doğru bilginin kaynağı akıldır, diyen Rasyonalist akımın temsilcilerinin yazarak bir tanesini açıklayınız. (20P)
2- Bilgi çeşitlerinin yazarak bir tanesini açıklayınız. ( 15 P )
3- Bilimin ve felsefenin varlığı ele alış tarzlarını karşılaştırınız. ( 15 P )

Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.