11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 7. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1.Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 2023-2024 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5. Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 (Açık Uçlu) 2023-2024 10. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) Açık Uçlu 7. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 7. Sınıf Afet Bilinci 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10 Kasım Anma Günü Anma Konuşma Metni 2023-2024 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Açık Uçlu 2023-2024 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 6. Sınıf Bilişim Teknolohileri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

. ANADOLU LİSESİ
11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1-Modernizm veya yenileşme kavramından ne anlıyorsunuz, bu dönem hangi tarihleri kapsamaktadır. (10 puan)
2- Aşagıdaki soruları verilen metni dikkate alarak cevaplayınız.?(15 puan)
Ondokuzuncu Asır
14.beyit: Ne kalldısa’d-ı tevali ne kaldı nash-ikırân 14.Beyit:Ne vakitlerin uğurluluğu ne burçların uğursuzluğu (astroloji,
Ne kaldı reml ü kehanet, ne kaldı cifriyyat müneccimlik) kaldı, ne de remil, kehanet, cifir (gibi gaipten
Haber verme işleri )

22.Beyit: Ne AmrZeyd’in esiri ne ZeydAmr’a veli 22.Beyit: ne Ahmet Mehmet’in esiridir ne de Mehmet Ahmet’in velisi.
Müesses Üss-i müsavâtanass-ı mevzuât Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.

Yukarıdaki metinlerin teması nedir? belirtiniz.(7 puan)
Divan edebiyatındaki klasik kaside ile bu kasidenin temel farklılığı hangi noktadadır belirtiniz.? (8puan)
3-Tanzimat edebiyatında ortaya çıkan yeni edebi türler nelerdir, bu türlerin gazete ile ilişkisini açıklayınız. (10 puan)
4-Aşagıdaki kavramlardan birbiri ile ilişkili olanları eşleştiriniz.(10puan)
1-İlk resmi gazete A-Taşşuk-ı Talat ve fıtnat
2-Vatan yahut Silistre B-Şinasi
3-Noktalama işaretlerini ilk kullanan C-Ahmet Mithat Efendi
4-Felâtun Bey’le Rakım efendi D-Takvim-i Vakayi
5-İlk yerli roman E-Namık Kemal
5-Aşagıdaki bilgiler doğru ise cümle başına ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yazınız.(10 puan)
Osmanlıda Tanzimat Deminde çıkan ilközel gazete tercüman-ı Ahval’dır
Tanzimat Edebiyatının birinci nesli, ‘sanat sanat içindir ‘ anlayışını savunurken Tanzimat’ın ikinci nesli ‘sanat halk içindir’ anlayışını benimsemişlerdir.
İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.
Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk Antoloji kitabıdır.
Tanzimat Döneminde Dogu-Batı çatışması işlenen önemli temalardandır.
6-Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet ( Ey hürriyetin güzel yüzü sen ne büyüleci imişsin,
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk
Ne mümkün zulm ile bi-dâd ile imha-i hürriyet Zulüm ile işkence ile hürriyeti yok etmek ne mümkün,gücün
Çalışmak idraki kaldır muktedirsen ademiyetten yetiyorsa insanoğlundan idraki kaldır.)
Namık Kemal
Yukarıdaki metinden haraketle Namık Kemal’in edebi kişiliği hakkında bilgi veriniz.(10 puan)
Metnin şekil unsurlarını (ölçü, nazım birim, kafiye şeması, ses benzerliği, tema ) yönünden inceleyiniz(10 puan)
7-Tanzimat Edebiyatında birinci ve ikinci dönem edebiyat anlayışlarının farklı yönlerini belirtiniz.(10 puan)
8-Aşagıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (her doğru cevap 5 puan’dır)
1.1860’ta Agah efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete
1831 de saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete
Yukarıdaki özellikleri belirten gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Ceride-İ Havadis, Tercüman-ı Ahval
B) Takvim-i Vaka-i, Tasvir-i Efkâr
C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet
D) Hürriyet, Takvim-i vekayi
E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vakayi

2-Aşagıdailerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?
A)Namık Kemal-Şinasi-Ziya paşa
B)R.Mahmut Ekrem-A.Tahran-T.Fikret
C)Ahmet Mithat-Namık-Kemal-Ömer Seyfettin
D)H.Ziya Uşaklıgil-Şinasi-Ziya Gökalp
E-)Ali Bey-A.Vefik Paşa-Ali Canip
3-‘Vatan Şairi’ olarakda anılan sanatçı Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır. 1863 te Tercüme Odası’na giren yazar orada Şinasi ile tanışmıştır.Şinasi’nin etkisi ile Batı edebiyatına yönelmiş , Şinasi Paris’e gidice Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Abdülhak Hamit Tarhan
B)Ziya Paşa
C)Namık KemalAbdilkadir SUSAM
D)Ahmet Mithat Efendi
E)Ali Bey

Yazılı Sorularını ve Cevap Anahtarını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 13 = 20

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.