11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı ve cevapları

………….. ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 11.SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

ADI: SOYADI: SINIFI/NO: PUANI
A-Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (Her soru 3 puan)

(lokma, komşusunun,nefret , Kur’an ,namaz ,ahlakı , gül, ailesine, Fıkh-ı Ekber’, Eş Şifacennete, israf, cimrilik,namaz, mezhep, Ahmet b. Hanbel, Şafii, sonuncusudur,Merhamet, iyilik- kötülük, adalet, Caferi Sadık,

1-“Onlar, harcadıklarında ne……………… ne de ……………..edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. ”Furkân suresi, 67. ayet.
2- ““Beni …………kılarken gördüğünüz şekilde …………..kılınız.” Buharî, Ezan, 18.
3- “Ben güzel ………………tamamlamak için gönderildim.”
4-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da………………………….. hayırlı olandır.”Ebu Davut, Sünnet, 15.

5-“Muhammed, sizden herhangi birinin babası değil; fakat Allah’ın Resulü ve nebilerin………………………” Ahzâb suresi, 40. ayet.
6- Acımak, lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak, iyilik yapmak, koruyup kollamak, ilgi
ve şefkat göstermeğe ……………………denir.
7- Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin………………………,.ettirmeyin.”Müslim, Cihad, 6.
8-kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere …………..………denir.
9- Hz Ali’nin torunlarından olan Şia’nın 6. İmamı olan mezhep imamı …………………………….tır.
10- İmamı Azam Ebu Hanife’nin en meşhur kitabı …………………………………………..dir.

B-Aşağıdaki sorulara cevap veriniz? Her soru 10 puan
1- Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane özelliğini yazınız?
2- Ehl-i Beyt ne demektir kısaca açıklayınız?
3-İslam dünyasında ortaya çıkan ilk itikadi mezhebi ve onu ortaya çıkaran savaşın adını yazınız?
4- Mutezile mezhebinin 5 temel esasını yazınız?
5- Türkiyede ki en yaygın amali fıkhi mezhebi ve kurucusunun adını yazınız?
6- Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülen mezhep hangisidir?
7-İslam düşüncesindeki yorumları (Mezhepleri) birleştiren ortak noktaları yazınız?

… ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 11.SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI
1- israf, cimrilik
2- namaz
3- ahlakı
4- Ailesine
5- sonuncusudur
6- merhamet
7- nefret
8- mezhep
9- Caferi Sadık
10- Fıkhul Ekber

B- 1-Hz. Muhammed’in, Allah’a bağlılığı, inancındaki sebatı, ibadete düşkünlüğü, Allah yolundaki kararlılık ve fedakârlıkları, düşmanlarına karşı gösterdiği Sabrı, affediciliği, dürüstlük ve adaleti gibi pek çok meziyet ve erdemiyle insanlara bir örnek olarak gösterilmektedir.
2-Ehl-i beyt, ev halkı anlamına gelir.4 İslam’da ehl-i beyt Hz. Peygamberin ev halkı demektir. Ehl-i
beytle ilgili Kur’an da Ahzâb suresinin 33. ayetinde şöyle buyrulur: “…Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.”
3-Haricilik- Sıffın savaşı
4- Mutezilenin 5 esası:
tevhit, adalet,vaad ve vaid, el- menzile beyne’l-menzileteyn, el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker olmak üzeretoplam beş ilkede bir araya getirmiştir.
5-Hanefilik- Numan bin Sabir ( Ebu Hanife)
6-Şafilik
7- Tevhit (Allah inancı)
Kur’an ı Kerim
Ahiret inancı
Nübüvvet (Hz Muhammed’in Peygamberliği)

Yazılı Sorularını İndir

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.