11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları

………. ANADOLU LİSESİ

11 SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:

SINIFI-NO:. 

  • İslam tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi itikadi mezhep hangisidir?Sdece adını yazınız. (10 Puan)
  • İslamda ortaya çıkan siyasi-itikadi mezheplerden dört tanesinin sadece adını yazınız? (10 Puan)

A.

B.

C.

D.

 

  • İslamda ortaya çıkan fıkhi-ameli mezheplerden dört tanesinin sadece adını yazınız? (10 Puan)

A.

B.

C.

D.

 

  • İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden dört tanesini yazınız? (10 Puan)

A.

B.

C.

D.

  • Mu’tezile’nin beş temel esası nedir? Yazınız. (10 Puan)

A.

B.

C.

D.

E.

  • Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan 4 tane yazınız? (10 Puan)

A.

B.

C.

D.

  • Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle imam olduğuna inanan, imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren siyasi-itikadi mezhep hangisidir? (10 Puan)
  • Ehl-i Beyt ne demektir, bunlardan dört kişinin adını yazınız? (10 Puan)

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi insanın sahip olduğu özellikler bakımından doğru değildir? (5 Puan)

A) İnsan, aklını kullanmak zorundadır.

B) İnsan, çalışmasının karşılığını görür.

C) İnsan, sorumluluklarını başkasına devredebilir.

D) İnsan, gücü nispetinde sorumlu tutulabilir.

E) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur.

10) Aşağıdakilerden hangisi evren açısından kader anlayışının bir görüntüsü değildir? (5 Puan)

A) Çevre kirlenmesi

B) Ayın hâlleri

C) Güneşin doğması

D) Yağmurun yağması

E) Gök gürültüsü

11) “Davranışlarımızın ve yaşadığımız olumsuzlukların sorumluluğu………….… aittir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki

sözcüklerden hangisi getirilebilir? (5 Puan)
A) Kadere B) Büyüye  C) Şansa (talihe)      D) Bize        E) Uğura

12) Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 Puan)

A) Allah’tan vahiy alırdı.

B) Akrabalarını ziyaret ederdi.

C) Arkadaşlarıyla istişare ederdi.

D) Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü.

E) Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.