11.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı

2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI … ANADOLU LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  DERSİ 11.SINIFLAR II.DÖNEM 1. ORTAK SINAVI

SORULAR
S1)İslam düşüncesinde yorum farklılıklarını ortaya çıkış sebepleri nelerdir 5 tanesini yazınız ve kısaca açıklayınız? 10 p

S2)İtikadi mezheplerden Mutezilenin beş temel esası nelerdir belirtiniz ve esasların içeriğini kısaca açıklayınız ? 10p

S3)”Ey iman edenler! Kendi ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimselerden olun.Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir olsalar (adaletten ayrılmayın) Ayetinden ne anlıyorsunuz kısaca yorumlatınız ? 10 p

S4)İtikadi mezheplerden olan ”Haricilik” hakkında 5 maddelik bilgi veriniz 10 P

S5)İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar nelerdir belirtiniz ve unsurları kısaca açıklayınız 10 P

S6)Toplumun temeli olan aile hayatını hem kültürümüz açısından hem de ayet ve hadisler çerçevesinde İslamiyet açısından yorumlayınız 25 P

S7)Mezhep ne demektir açıklayınız ve Siyasi ve itikadi mezheplerin isimleriniz yazınız? 10 P

S8) Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız? 15*1

1.(…….) Merhamet:acımak,lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak,ilgi ve şefkat göstermek anlamlarına gelmektedir
2. (…….)Allah,Meleklerden peygamber gönderseydi daha çok insan dine inanırlardı
3(……..).Peygamberimiz güçlü olduğunda düşmanlarına karşı hiç müsamahalı davranmazdı
4.(……..) Vasıl bin Ata büyük günah işleyenlerin ne mümin nede kafir olup ikisi arasında bir yerde olduklarını fikrini ortaya atarak Mutezile mezhebinin temelini atmıştır
5(…….).Mutezilenin 5 temel esaslarından bir tanesi de ”emanete ihanet etmemektir”
6.(……..)Hanbelilik mezhebinin kurucusu Ahmet bin Alidir
7.(……..)Şia da son imam olan Hz .Hüseyin ölmemiştir kıyamete yakın zamanda yeryüzüne ineip adaleti tesis edecektir
8.(……..)Anlam kapalılığı olan anlaşılması için bilen birilerine sorulması gereken ayetlere ”Muhkem ayet” ismi verilmiştir
9.(…….)İnsan haklarına saygı,hak ve sorumluluk bilinci gibi değerlerin ilk öğrenildiği yer ailedir
10.(……)Nikah akdi ile evlenen kişiler kesinlikle boşanamaz
11.(…….)Mezhepler din değil dinin yorumudur
12.(…….)”Muvatta” isimli eser Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes’e aittir
13(…….).Hz .Enes Peygamberimizin ehli beytin den olan sahabelerden biridir
14.(…….)Peygamberimiz,çocukları çok severdi
15.(…….)Hz. Aişe Peygamber Efendimizin halasının kızıdır

NOT:6.SORU AYET YAZMAK 12 AYETLE BİRLİKTE DOGRU YORUMLAMAK 13 TOPLAM 25 PUANDIR

DERSİN ÖGRETMENİ

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.