10 Kasım Anma Günü Anma Konuşma Metni 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 5.Sınıf Arapça 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 5. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 5. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 8. Sınıf Masal ve Destanlarımız 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Temel Dini Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Din Kültürü Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 5. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 5. Sınıf Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Görgü Kuralları 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Açık Uçlu Açık Uçlu 7. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 6. Sınıf Türkçe (MEB Yayınları) Ülke Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Konuları 26 Aralık 2023 Açık Uçlu 7. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 2023-2024 9. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 6. Sınıf Afet Bilinci 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 2023-2024 12. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 Açık Uçlu 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 8. Sınıf Türkçe Açık Uçlu 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024 7.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Açık Uçlu 2023-2024 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Açık Uçlu) 2023-2024 6. Sınıf Çevre Eğitimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Açık Uçlu Açık Uçlu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2023-2024

10. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

10. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

Ad-Soyad:

No:

 

1)

I. Tımar topraklarının miras bırakılması, satılması yasaktı.
II. Tımar toprakları sipahinin ve köylünün elinden keyfi olarak alınmazdı.
III. Eğer sipahi savaş sırasında savaşa katılmazsa devlet o senin gelirini sipahiden alırdı.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: E

 

2) Yeniçeri ocağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

İlk olarak Yıldırım Beyezid Devrinde kurulmuştur.
B) Yeniçeri ocağı ile Osmanlı Devletinde profeyonel askerlik süreci başlamıştır.
C) Osmanlı devletini askeri bakımdan güçlü kılmıştır.
D) Yeniçeriler ok, yay, kılıç ve balta gibi aletleri kullanmada son derece ustaydı.
E) Yeniçeriler açlığa susuzluğa karşı talimler yaptırılırdı.

Cevap: A

 

3) Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan ve padişah ve üst derecede görev alan devlet adamlarına verilen dirliğe …………… denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

tahrir
B) zeamet
C) kahir
D) tımar
E) has

Cevap: E

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Rumeli’de iskan politikasını yoğunlaştırmasının sebeplerinden biri olamaz?

Fetih hareketlerinde sürekliliği sağlamak
B) Gayrimüslim halkın ayaklanmasını engellemek.
C) Bölgenin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak.
D) Yerleşik düzen sergileyen Türklerin konar-göçer yaşama geçmesini sağlamak.
E) Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak.

Cevap: D

 

5) Osmanlı devletinde vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar göçerlere …………….. denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

reaya
B) tımarlı sipahi
C) yeni çeri
D) soylu
E) sancak beyi

Cevap: A

 

6) Fetret devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Yıldırım Bayezid’in Ankara mağlubiyeti ile başlamıştır.
B) Bu dönemde Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmıştır.
C) Fetret dönemi Süleyman Çelebi sayesinde bitmiştir.
D) Fetret dönemi on bir yıl sürmüştür.
E) Fetret döneminin etkileri ancak İstanbulun fethinden sonra tamamen kaybolmuştur..

Cevap: C

 

7) Osmanlı devletinde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara ………….. denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

tahrir
B) zeamet
C) kahir
D) tımar
E) has

Cevap: A

 

8) Savaş esirlerinin beşte birinin asker olmak üzere devlet tarafından alınmasına ……………… denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

Tımar
B) Devşirme
C) Gulam
D) Pençik
E) Guallam

Cevap: D

 

9)
I. Tımarlı sipahilerin toprak ve köylü üzerindeki yetkileri hukuk çerçevesine alınmıştır.
II. Tımarlı sipahiler vergileri nakit olarak alırlardı.
III. Tımarli sipahi sistemini vergi alma düzenlemesi kadılara aitti.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: C

 

10)
I. 9-14 yaş aralığında olanlar tercih edilirdi.
II. Devşirme sistemine girenler ilk olarak Acemi oğlan olarak adlandırılırdı.
III. Devşirme sırasında; sancak beyi, kadı ve papaz devşirme memurunun yanında beklerdi.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri devşirme sistemi için doğrudur?

Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: E

 

11) Osmanlı devletinde ilk düzenli birlik Yaya ve Müsellemlerdir.
Buna göre Osmanlı devletinde ilk düzenli ordu hangi padişah tarafından kurulmuştur?

Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murad
D) II. Murad
E) Fatih Sultan Mehmet

Cevap: B

 

12)
I. Savaşa ordunun önünde gider.
II. Ağır zırh ve silah kullanırlar.
III. Savaş sırasında düşman saflarını yarmakla görevlidirler.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri deliler için doğrudur?

Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: C

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Süvarilerinden değildir?

Silahtar
B) Sağ ve sol garipler
C) Sağ ve sol ulufeciler
D) Sipahiler
E) Top arabacıları

Cevap: E

 

14)
I. Eski İslam devletlerinde orduda, idarede ve sarayda çalıştırılan köle ve esirlere gulam denirdi.
II. Büyük Selçuklularda devletin bekası için Gulaman-ı Saray oluşturulmuştur.
III. Gulam sistemi ilk olarak Anadolu Selçuklularda başlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap: B

 

15) Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu Piyadelerindendeğildir?

Yeniçeriler
B) Sipahiler
C) Topçular
D) Cebeciler
E) Bostancılar

Cevap: B

 

 

Tarih Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

İNDİR
BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

72 + = 82

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.