10.sınıf siyer 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Peygamberimizin doğduğu çevrede dinî hayat nasıldı? Anlatınız.(5 puan)

2. Peygamberimizin yaşadığı toplumda güvenilir bir kimse olarak kabul edilmesi peygamberlik sonrası tebliğini nasıl etkilemiştir? (5 puan)

3. Hz. Peygambere gelen ilk vahiyde hangi konulardan bahsedilmektedir? Açıklayınız. (5 puan)

4. Peygamberimiz nerede, ne zaman vefat etti ve nereye defnedildi? Belirtiniz(5 puan).

5. Hz.Ebu Bekir ve hz. Hamza hakkında bilgi veriniz. (5 puan

6- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir? (3 puan)
A)- Hadis B)-Siyer C)- Fıkıh D)- Tefsir E)- Kuran- kerim

7- Peygamber efendimizin katıldığı savaşlara ne ad verilir? (3 puan)
A)- Fiten B)- Gazve C)- Ficar D)- Seriyye E)- Sefer

8- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir? (3 puan)
A)- Muhadram B)-Hanif C)- Sabii D)- Müşrik E)- Münafık

9- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir? (3 puan)
A)- Belam B)-Bahira C)-Varaka b. Nevfel D)- Ümeyye b. Ebi Salt E)- Nuaym b. Abdullah

10- Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir? (3 puan)
A)- Zeyd b. Sabit B)- Muaz b. Cebel
C)-Musab b. Umeyr D)- Hz Ali E)- Hz Ömer
11- Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir? (3 puan)
A)-Hz. Hamza B)- Ebu Talip C)- Haris b. Abdülmuttalip D)- Hz. Abbas E)- Hz Ömer
12- Muhammed(sav) isminin anlamı nedir? (3 puan)
A)-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü B)- Güvenilen C)- Doğru Sözlü D)- İnsanların sevdiği E)- iyi insan
13- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir? (3 puan)
A)- Müddessir Suresi 1-5 B)- Kalem Suresi 1-4 C)-Alak Suresi 1-5 D)- Fatiha Suresi
E)- Bakara Suresi

14- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? (3 puan)
A)- Hz. Zeyd b. Harise B)- Hz. Ebu Bekir C)- Hz. Ali D)-Hz.Ömer E). Hz Hatice

15-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir? (3 puan)
A)-Hılfu’l-Fudul B)- Daru’l-Erkam C)- Kabe Hakemliği D)- Daru’n-Nedve E) Suffe

16-Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? (3 puan)
A)-Hendek B)- Uhud C)-Bedir D)- Müreysiye E)- Mute

17-Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir? (3 puan)
A)- Hz. Cafer B)-Hz. Hamza
C)- Hz. Ubeyde D)- Hz. Abbas
E)- Hz Ömer

18-Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir? (3 puan)
A)- Beni Mustalik Gazvesi B)- Beni Nadir Gazvesi
C)- Mute Gazvesi D)-Hamrau’l-Esed Gazvesi E)- Bedir Savaşı

19-Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir? (3 puan)
A)- Cafer b. Ebi Talib B)- Hz Ebukekir

C)-Selman-ı Farisi D)- Abdullah b. Cüdan
E)- Hz Ömer

20-Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir? (3 puan)
A)- Uhud B)- Hayber C)- Mute
D)- Bedir E)- Hendek

21-Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir? (3 puan)
A)- Abdullah b. cüdan B)- Halid b. Velid C)- Abdullah b. Revaha D)- Cafer b. Ebi Talib
E)- Hz Osman

22- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? (3 puan)
A)- Zuhruf B)- Vakıa C)- Nasr D)-Tebbet E)- Bakara

23-Peygamberimiz doğumundan itibaren sırasıyla kimlerin yanında kalmıştır?
(3 puan)
A)Abdullah-Halime-Ebu Talip-Hatice
B)Halime-Amine-Abdulmuttalip-Ebu Talip
C)Amine-Ebu Talip-Abdulmuttalip-Hatice
D)Abdulmuttalip-Ebu Talip-Amine-Halime
E)Ebu Talip- Ebu Bekir- Hz. Ömer-Hz. Ali

24-Hüzün senesi peygamber efendimize yardım eden iki kişinin vefat senesine denir. Bu iki kişi kimdir? (3 puan)
A)Ebu Talip-Ebu Bekir B)Hz. Aişe- Ebu Talip
C)Hz. Hatice –Ebu Talip D)Abdullah-Amine E)Halime-Amine

25-Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi)’nde öğrencilerin ilim öğrenmek için kaldığı odalara ne denirdi? (3 puan)
A)Hücre B)Suffa C)Mescid D)Cami E)Medrese

26-Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(3*5=15 puan)

* Hicretten bir yıl önce Medinelilerin
Peygamber Efendimize onu koruyacaklarına
dair söz vermeleri kaynaklarda……………………..
………………….olarak geçer.

* Hicret esnasında yapılan ilk mescid………………mescididir.

*İlk Cuma namazı Medine yakınlarındaki…………………………….kılınmıştır

*Peygamberimiz Medine ‘ye varınca………….……………..evinde konaklamıştır.

*Medine’de yapılan ilk Mescid………………..…………………………..’dir

Not:İlk 5 sorunun değeri 5 er puandır 26. Soru 15 puan, Diğer sorular 3 er puandır .
İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Başarılar dilerim.
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
‘Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe götürür ve kuşkusuz ki iyilik de cennete götürür. Ve yine şüphesiz ki kişi doğru söyleye söyleye sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır ve şüphesiz ki yalancılık facirliğe (şerre) götürür. Ve kuşkusuz ki facirlik de cehenneme götürür. Ve yine şüphesiz ki kişi yalan söyleye söyleye kezzâb (çok yalancı) diye yazılır’ buyurdu.”

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

adsiz

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.