10.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

adsiz

2016-2017 EĞT-ÖĞRT YILI ………….LİSESİ
10 KİMYA I. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1)Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
a. Formik asit, karınca salgısında bol miktarda bulunur. (……)
b. Sorbik asit, halk arasında sirke asidi olarak bilinir. (……)
c. Sülfürik asit, endüstride en çok kullanılan asit ve dünyada en çok üretilen kimyasaldır. (……)
d. Nitrik asit, dinamit yapımında kullanılır. (……)
e. Folik asit, cama etki eden tek asittir. (……)
f. Amonyak; üre, boya, ilaç ve plastik gibi organik madde imalatında kullanılır. (……)
g. Kalsiyum hidroksit, kireç harcı ve çimento yapımında kullanılır. (……)
h. Tartarik asit, arap sabunu yapımında kullanılır. (……)
ı. Asit ve bazlar korozif (aşındırıcı) maddelerdir. (……)
j. Asit ve bazlar laboratuvarlarda birarada depolanır. (……)

2)Aşağıdaki boşluklara uygun terimler yerleştiriniz ( 1’şer Puan)
1) Asitle yada suyla etkileşerek H2 gazı açığa çıkaran metallere ………………………..metal denir.
2) Hem asitlerle hem de bazlarla etkileşen metallere ………madde denir.
3) pH 4) Cu metali HCl ile tepkime …………………………
5) Fosforik asidin formülü…………….. .
3)Aşağıdaki asit ve bazların suda iyonlaşma tepkimelerini yazınız. ( 10 Puan )
a) H2SO4(g) + 2H2O(s)= …. + ……
b) NaOH(k) + H2O(s)= ……. + ……
c) Ca(OH)2(k) + H2O(s) = ……. + ……
d) NH3(g) + H2O(s) =……. + …….
e) HCl(g) + H2O(s) =……. + ………
4)Aşağıdaki asit-baz tepkimelerinde boş olan yerleri tamamlayınız? ( 10 Puan )
a)HCl(aq) + NaOH(aq)=……. + …………
b)H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq)=………. + ………
c)HNO3(aq) + KOH(aq)=………. + ……
d)…….. + KOH(aq)=KClO4(aq) + …………
e)H2SO4(aq) + ………..= BaSO4(aq) + ………
5)Aşağıdaki asit baz tepkimelerinde boş olan yerleri tamamlayınız? ( 10 Puan )
a)HCl(aq) + NaOH(aq)=……. + …………
b)H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq)=…………. + …………
c)HNO3(aq) + KOH(aq)= … …. + …………
d……. + KOH(aq)= KClO4(aq) + ……
e)H2SO4(aq) +…….. = BaSO4(aq) + ……
6)Lowry-Bronsted asit baz tanımın yazınız?

7)Aşağıdaki adları verilen asit ve bazların formüllerini yazınız?
HCIO4:………………..
H2SO4:……………………..
KOH:………………
CH3COOH:…………
NH3:………………..
8)İndikatör nedir Doğal ve Yapay indikatörlere ikişer örnek veriniz?

9)Amfoter madde nedir.Nelerdir yazınız?

10)Asit yağmurlarının oluşmasını azaltmak için neler yapmalıyız?

11) Aşağıdaki maddelerden hangisini cam kaplarda saklamak uygun değildir?
A) HF B) HCl C) HNO3 D) H2SO4 E) NaOH
12)-Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlıştır?
Madde Kullanım alanı
A) HNO3 Tarımda ilaçlama
B) H 2SO4 Gübre üretimi
C) HCI Tuvalet temizleyici
D) HF Cama yazı, desen yapma
E) H 3PO4 Gıda sanayisinde
13)- Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere maddelerin sistematik adlarını varsa Geleneksel adlarını yazınız
Madde Sistematik adı Gelenekseladı
NaOH
HNO3
H2SO4
CH 3COOH
HCI
14)Aşağıda adları verilen asit ve bazların formüllerini yazınız. ( 4 Puan )
a) Sülfürik asit : …………………
b) Karbonik asit : …………………
c) Potasyum hidroksit : …………………
d) Baryum hidroksit : …………………
15) Aşağıdaki formülleri verilen asit ve bazların adlarını yazınız. ( 4 Puan )
a) NaOH : ………………………….
b) HNO3 : ………………………….
c) NH3 : ………………………….
d) Ca(OH)2 : ………………………….

16) Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız ve denkleştiriniz. Tepkime yoksa sebebini açıklayınız.
Mg +HCl————–
Al+ H 2SO4————–
Al+NaOH——————-

Yazılı Sorularını İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 39 = 49

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.