10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

….. DERS YILI …. ANADOLU LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ  10. SINIF II. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 4 Puan)

(   ) 1-Canlının genlerinin tümüne genotip denilir.

(   ) 2-Bir karakter için aynı alel genleri taşıyan bireylere heterezigot denilir

(   ) 3-Bir karakterin ikiden fazla alelle kalıtımının sağlanmasına çok alellik denilir

(   ) 4-A Rh+ kan grubundaki bir insanda B antijeni vardır.

(   ) 5Balık pulluluk hastalığı sadece erkek bireylerde görülür. 

B) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara verilenlerden uygun sözcükleri yerleştiriniz. ( Her Soru 6 Puan)

1-Canlının genetik yapısında meydana gelen değişimlere ……………… denilir..

2-İnsanda X kromozomuna bağlı kalıtılan hastalıklardan biride ………………. hastalığıdır.

3-Canlılarda vücut karakterlerini belirleyen genleri taşıyan kromozomlara  ……………… denilir.

4-Canlılarda bazı karakterlerle ilgili alellerin fenotipte eşit düzeyde etki göstermesine  ……………. .denilir.

5-Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere…………… adı verilir. 

(hemofili,otozom,bağlı gen,mutasyon,eş baskınlık) 

  1. C) Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız? ( Her Biri 4 Puan)

1) Kalıtım (genetik) :

2) Eksik baskınlık:

3) Dominant gen :

4) Antikor:

5) Fenotip:

D)Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.(Her soru 10 puan) 

1) Annenin AO, babanın BO genotopinde olduğu bir ailede OO genotipinde çocuk oluşma ihtimali yüzde kaçtır ?

A) %20     B) %30      C) %50      D)%25      E)%45 

2) Renk körü  bir baba( XrY) ile taşıyıcı bir annenin(XRXr), renk körü bir kız çocuğunun olma  ihtimali yüzde  kaçtır?

A) %20       B) %30      C) %50      D)%25      E)%45 

3)  Ss x ss çaprazlaması sonucunda oluşabilecek F.Ç. ve G.Ç. sırasıyla kaçtır?

A) 3-2 B) 2-3      C) 3-3    D) 2-2          E) 3-4

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.